Bijna 6.800 ziekenhuisopnamen voor prostaatkanker

In 2019 waren er 6.785 klinische ziekenhuisopnamen voor prostaatkanker. Het totaal aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 25.155 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 3,7 dagen bedroeg.
Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.

Tabel: Ziekenhuisopnamen voor prostaatkanker 2019
  Mannen
Aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.
- Aantal verpleegdagen
- Gemiddelde opnameduur (dagen)

25.155
3,7
6.785
Aantal dagopnamen 11.465
Aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een… 30
Totaal opnamen 18.280

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Statline in mei 2021)

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-code: C61
  • Aantal opnamen en verpleegdagen zijn afgerond op vijftallen
  • Cijfers zijn voorlopig
  • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

  • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)