Trend overleving prostaatkanker_1991-2020

Sla de grafiek Trend relatieve vijfjaarsoverleving prostaatkanker over en ga naar de datatabel

Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie

  • ICD-O2/3: topografiecode C61
  • De cijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking door standaardisatie naar de Nederlandse bevolking (mannen) in de periode 2011-2015.
  • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.
  • Meer cijfers over overleving per kankersoort zijn te vinden op NKR Cijfers.

Overleving prostaatkanker toegenomen

De overleving van mannen met prostaatkanker is toegenomen. Van de mannen die in de periode 1991-1995 werden gediagnosticeerd met prostaatkanker was 68% na vijf jaar nog in leven. Van de mannen die in de periode 2016-2020 werden gediagnosticeerd met prostaatkanker was 89% na vijf jaar nog in leven.
De toename in overleving is deels toe te schrijven aan de introductie van de PSA Prostaat specifiek antigeen (Prostaat specifiek antigeen)-test, waardoor tumoren in een eerder stadium worden opgespoord. Met de PSA-test worden ook tumoren opgespoord die geen klachten opleveren en die dus een gunstige overleving hebben. Hierdoor neemt de algehele overleving van prostaatkanker toe. Andere ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van met name uitgezaaide prostaatkanker hebben eveneens bijgedragen aan de toename in overleving (IKNL 2022 IKNL, Kanker in Nederland (2022)).


  • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))