Trend overleving prostaatkanker

Sla de grafiek Relatieve vijfjaarsoverleving prostaatkanker over en ga naar de datatabel

Bron: NKR

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code C61
  • De cijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking door standaardisatie naar de Nederlandse bevolking (mannen) in de meest recente periode (2011-2015).
  • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.

Prognose van prostaatkanker is verbeterd

De overleving van patiënten met prostaatkanker is de laatste jaren sterk verbeterd. De relatieve vijfjaarsoverleving bedroeg 69,4% voor mannen die in de periode 1991-1995 werden gediagnosticeerd met prostaatkanker en 89,1% voor mannen bij wie de diagnose in de periode 2011-2015 werd gesteld. Dit betekent dat van alle mannen bij wie de diagnose prostaatkanker is gesteld in de periode 2011-2015, bijna 90% binnen vijf jaar na het stellen van de diagnose nog in leven was. 


  • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M.J.J.C. Poos (RIVM)
  • S. Horenblas (NKI)