In Flevoland meeste mannen met prostaatkanker

Deze kaart toont het jaarlijks aantal vastgestelde diagnoses van invasieve prostaattumoren (prostaatkanker) per 10.000 mannen. In Flevoland komt prostaatkanker relatief het vaakst voor. In de periode 2016-2019 zijn er 49.500 nieuwe gevallen van prostaatkanker geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie. Dat betekent dat gemiddeld per jaar in Nederland 14,5 van de 10.000 mannen te maken krijgt met deze vorm van kanker. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd, omdat voor deze factor is gecorrigeerd. 

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


Lage sterfte aan prostaatkanker in de regio Hart voor Brabant

De regio met de laagste sterfte aan prostaatkanker is Hart voor Brabant. Daarnaast zijn regio's met een lage sterfte vooral geconcentreerd in het zuiden van het land. De hoogste sterfte is geregistreerd in de regio's Groningen en Fryslân. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 ruim 10.500 mannen aan prostaatkanker overleden. Dat is jaarlijks gemiddeld ongeveer 2.625 sterfgevallen. Prostaatkanker is daarmee na longkanker de meest voorkomende vorm van kanker waaraan mannen in Nederland overlijden. 

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


  • H. Giesbers
  • C.M. Deuning