Interactief overzicht regionale sterftecijfers

Op VZinfo worden de regionale sterftecijfers voor een selectie van doodsoorzaken gepresenteerd in een interactief overzicht. Voor alle onderwerpen zijn sterftecijfers per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio beschikbaar. Naast de huidige situatie zijn er per ziekte/aandoening ook trends beschikbaar.

  • C.M. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)
  • M.H.D. Plasmans (RIVM)