Het vóórkomen van prostaatkanker

Sla de grafiek Nieuwe gevallen van prostaatkanker 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: NKR, cijfers gedownload 9 februari 2022

  • De cijfers zijn voorlopig.
  • ICD-O-code C61
  • Het absoluut aantal nieuwe gevalen is zichtbaar in de tabelweergave.

In 2021 ongeveer 13.700 diagnoses prostaatkanker

In 2021 zijn ongeveer 13.700 nieuwe gevallen van prostaatkanker vastgesteld (1,6 per 1.000 mannen). Vanaf de leeftijd van 45 jaar tot 80 jaar neemt het aantal nieuwe patiënten met prostaatkanker sterk toe. Vanaf de leeftijd van 80 jaar neemt het aantal nieuwe gevallen van prostaatkanker weer af. Van alle mannen die in 2021 kanker kregen, kreeg 21% de diagnose prostaatkanker.

Ongeveer 90.500 mannen met prostaatkanker op 1-1-2021

Op 1 januari 2021 waren er ongeveer 90.500 mannen met prostaatkanker (Bron: NKR, voorlopige cijfers gedownload op 9 februari 2022). Dit komt overeen met 10,4 per 1.000 mannen. Het betreft hier de tienjaarsprevalentie. Dit wil zeggen het aantal nog levende mannen dat in de loop van de tien jaar voorafgaand aan 1 januari 2021 de diagnose prostaatkanker heeft gekregen .


Trend nieuwe gevallen prostaatkanker

Sla de grafiek Nieuwe gevallen van prostaatkanker 1989-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: NKR, cijfers gedownload op 9 februari 2022

  • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking (ESR)
  • De cijfers van 2020 en 2021 zijn voorlopig.
  • ICD-O-code C61
  • Het absoluut aantal nieuwe gevallen per jaar is zichtbaar in de tabelweergave.

Geen eenduidige trend in aantal nieuwe gevallen prostaatkanker 

Tussen 1998 en 2021 waren er verschillende perioden van toename en stabilisatie van het aantal nieuwe gevallen van prostaatkanker. Na een afname in de periode 2011 tot 2014 is het aantal nieuwe gevallen weer toegenomen. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie).

In 2020 mogelijk minder diagnoses door COVID-19-uitbraak

Het kleiner aantal gediagnosticeerde gevallen van prostaatkanker in 2020 hangt mogelijk samen met de COVID-19-uitbraak. Mannen met milde klachten gingen mogelijk minder snel naar de huisarts. Veel gevallen van prostaatkanker worden opgespoord via opportunistische screening. Hierbij worden mannen die voor andere klachten de huisarts bezoeken, met een PSA Prostaat specifiek antigeen (Prostaat specifiek antigeen)-test getest op prostaatkanker. Met de PSA-test worden ook veel langzaam groeiende tumoren opgespoord, waardoor de gezondheidsschade als gevolg van een uitgestelde diagnose beperkt zal zijn bij deze groep mannen met een laag risico op prostaatkanker. In 2021 was geen effect van de COVID-19-uitbraak te zien op het aantal nieuwe kankerdiagnoses.


Verwachte stijging aantal nieuwe gevallen prostaatkanker door alleen demografie

Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal het absoluut aantal nieuwe gevallen van prostaatkanker bij mannen in de periode 2018-2040 naar verwachting met 32% stijgen. De toename zal groter of kleiner kunnen zijn door andere (niet-demografische) ontwikkelingen die de kans op het vóórkomen van prostaatkanker beïnvloeden. (Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning).


  • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M.J.J.C. Poos (RIVM)
  • H.B.M. Hilderink (RIVM)