Sterfte prostaatkanker

Sla de grafiek Sterfte aan prostaatkanker 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code C61
 • Cijfers zijn voorlopig
 • De absolute sterfte is zichtbaar in de tabelweergave

In 2020 overleden ongeveer 3.000 mannen aan prostaatkanker

In 2020 overleden 3.003 mannen met prostaatkanker als  onderliggende doodsoorzaak De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. (De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. ). Dit komt overeen met 34,6 per 100.000 mannen. De relatieve sterfte neemt toe met de leeftijd.


Trend sterfte prostaatkanker

Sla de grafiek Sterfte aan prostaatkanker 1980-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code C61
 • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2020
 • De absolute sterfte (niet gestandaardiseerd) is zichtbaar in de tabelweergave
 • De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen (zie Verantwoording).

Sterfte aan prostaatkanker vanaf 1995 afgenomen

De sterfte aan prostaatkanker is in de periode 1995-2020 afgenomen. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie). Mogelijk heeft de vroegere opsporing van prostaatkanker bijgedragen aan de afname in de gestandaardiseerde sterfte. Door de vroegere opsporing neemt de kans op genezing door behandeling toe.
In tegenstelling tot de gestandaardiseerde sterfte is de absolute (niet gestandaardiseerde) sterfte toegenomen in de periode 1995-2018, van 2.425 in 1995 naar 3.003 in 2020.


Trend overleving prostaatkanker

Sla de grafiek Relatieve vijfjaarsoverleving prostaatkanker over en ga naar de datatabel

Bron: NKR

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code C61
 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking door standaardisatie naar de Nederlandse bevolking (mannen) in de meest recente periode (2011-2015).
 • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.

Prognose van prostaatkanker is verbeterd

De overleving van patiënten met prostaatkanker is de laatste jaren sterk verbeterd. De relatieve vijfjaarsoverleving bedroeg 69,4% voor mannen die in de periode 1991-1995 werden gediagnosticeerd met prostaatkanker en 89,1% voor mannen bij wie de diagnose in de periode 2011-2015 werd gesteld. Dit betekent dat van alle mannen bij wie de diagnose prostaatkanker is gesteld in de periode 2011-2015, bijna 90% binnen vijf jaar na het stellen van de diagnose nog in leven was. 


 • A.M. Gommer ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • M.J.J.C. Poos (RIVM)
 • S. Horenblas (NKI)