Zorguitgaven reumatoïde artritis naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven reumatoïde artritis naar zector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision codes M05-M06, M08.0

Zorguitgaven voor reumatoïde artritis 654 miljoen euro in 2017

De uitgaven aan de zorg voor reumatoïde artritis (RA Reumatoïde artritis) bedroegen 654 miljoen euro in 2017. Dat komt overeen met 10% van de totale zorguitgaven voor ziekten van het bewegingsstelsel en bindweefsel en 0,74% van de totale uitgaven aan de gezondheidszorg in Nederland. Van de zorguitgaven voor RA werd bijna twee derde (61%) besteed aan ziekenhuiszorg. Daarnaast ging 27% naar ouderenzorg en 5% naar genees- en hulpmiddelen. 

Meer informatie


Zorguitgaven reumatoïde artritis naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven reumatoïde artritis naar leeftijd en geslacht 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision codes M05-M06, M08.0

Ruim 71% van de uitgaven voor reumatoïde artritis naar vrouwen

Het aandeel in de zorguitgaven voor reumatoïde artritis (RA Reumatoïde artritis) in 2017 was groter voor vrouwen (71,4%) dan voor mannen (28,6%). Dit verschil in zorguitgaven is in lijn met het feit dat RA vaker voorkomt bij vrouwen (zie Cijfers & context). Vooral onder ouderen is het verschil in zorguitgaven tussen mannen en vrouwen groot. De uitgaven aan de zorg voor RA waren in 2017 zowel voor mannen als voor vrouwen het hoogst in de leeftijd 60 tot en met 64 jaar. Voor personen jonger dan 30 jaar werden er relatief weinig zorguitgaven gemaakt voor RA. De uitgaven aan de zorg voor reumatoïde artritis (RA) bedroegen 654 miljoen euro in 2017.

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)