Zorguitgaven reumatoïde artritis naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven reumatoïde artritis naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) codes M05-M06, M08.0

Zorguitgaven voor reumatoïde artritis 292 miljoen euro in 2019

De uitgaven aan de zorg voor reumatoïde artritis (RA Reumatoïde artritis (Reumatoïde artritis)) zijn geraamd op 292 miljoen euro in 2019. Dat komt overeen met 5,1% van de totale zorguitgaven voor ziekten van het bewegingsstelsel en bindweefsel en 0,3% van de totale uitgaven aan de gezondheidszorg in Nederland. Van de zorguitgaven voor RA werd  80% besteed aan ziekenhuiszorg (ruim 233 miljoen euro) en 12% aan genees- en hulpmiddelen (34,6 miljoen euro). 


Zorguitgaven reumatoïde artritis naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven reumatoïde artritis naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) codes M05-M06, M08.0

Ruim 70% van de uitgaven voor reumatoïde artritis naar vrouwen

Het aandeel in de zorguitgaven voor reumatoïde artritis (RA Reumatoïde artritis (Reumatoïde artritis)) in 2019 was groter voor vrouwen (70,4%) dan voor mannen (29,6%). Dit verschil in zorguitgaven is in lijn met het feit dat RA vaker voorkomt bij vrouwen (zie leeftijd en geslacht). Vooral onder ouderen is het verschil in zorguitgaven tussen mannen en vrouwen groot. De uitgaven aan de zorg voor RA waren in 2019 zowel voor mannen als voor vrouwen het hoogst in de leeftijd 65 tot en met 69 jaar. Voor personen jonger dan 30 jaar werden er relatief weinig zorguitgaven gemaakt voor RA. De uitgaven aan de zorg voor reumatoïde artritis (RA) bedroegen 292 miljoen euro in 2019.


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)