Illustratie
Tabel: Bronnen bij de cijfers over reumatoïde artritis (RA Reumatoïde artritis (Reumatoïde artritis))

Bron

Indicator in VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) Zorgregistraties eerste lijn

Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

Nederlandse bevolking

NZR

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek

Aantal sterfgevallen

Nederlandse bevolking

CBS Doodsoorzakenstatistiek

CBS-Gezondheidsenquête

Prevalentie (zelfgerapporteerd)

Nederlandse bevolking

Gezondheidsenquête

Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ ())

Klinische opnamedagen, klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.), gemiddelde opnameduur met Reumatoïde artritis als hoofdontslagdiagnose

Nederlandse bevolking

LBZ

Kosten van Ziektenstudie

Kosten van zorg voor reumatoïde artritis

Nederlandse bevolking

Kosten van Ziekten