Sterfte aan reumatoïde artritis 2020

Sla de grafiek Sterfte aan reumatoïde artritis 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes M05-M06
  • Cijfers zijn voorlopig

In 2020 stierven 168 mensen aan reumatoïde artritis

In 2020 stierven 168 mensen aan reumatoïde artritis waarvan 48 mannen en 120 vrouwen. Dit komt overeen met 0,6 per 100.000 mannen en 1,4 per 100.000 vrouwen. Vooral op hogere leeftijd sterven mensen als gevolg van reumatoïde artritis. Het gaat hierbij om sterfgevallen waarbij reumatoïde artritis als onderliggende doodsoorzaak De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. (De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. ) werd geregistreerd.

Meer informatie

A.M. Gommer (RIVM)