Iets meer dan 35.600 zwangerschapsafbrekingen

In 2022 werden in Nederland in totaal 35.606 zwangerschapsafbrekingen (abortussen) uitgevoerd (niet in grafiek). Van het totaal aantal behandelingen, werd 9,2% uitgevoerd bij vrouwen die in het buitenland wonen en voor een zwangerschapsafbreking naar Nederland kwamen. Het abortuscijfer (aantal zwangerschapsafbrekingen per 1.000 in Nederland wonende vrouwen van 15 tot en met 44 jaar) was 9,9 (IGJ 2023 IGJ, Jaarrapportage 2022 Wet afbreking zwangerschap (Wafz), Utrecht (2023)). Het abortuscijfer is het hoogst onder 25- tot en met 34-jarigen en daalt vanaf die leeftijdsgroep met de leeftijd.

Ongeveer 2.700 zwangerschapsafbrekingen bij tieners

In 2022 zijn er in totaal 2.702 zwangerschappen bij tieners afgebroken (tot en met 19 jaar). Dat zijn er 319 meer dan in 2021.


Trend aantal zwangerschapsafbrekingen

Sla de grafiek Zwangerschapsafbrekingen 1990-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Abortusregistratie Nederland

  • Gebaseerd op het aantal vrouwen 15-44 jaar volgens opgave Centraal Bureau voor de statistiek (van 1990 t/m 1995 gemiddeld over het jaar; van 1996 t/m 2009 op basis van peildatum 1 januari van het betreffende jaar, vanaf 2010 gemiddeld over het jaar).
  • 2010: Gebaseerd op geschatte gegevens

Meer zwangerschapsafbrekingen in 2022

Het aantal abortussen is in 2022 flink hoger dan het jaar ervoor. Tot 1997 daalde het totale aantal zwangerschapsafbrekingen (abortussen) in Nederland. Het gaat daarbij zowel om vrouwen die in Nederland wonen als om vrouwen die vanuit het buitenland naar Nederland komen. Na een stijging die enkele jaren duurde, bleef het totaal aantal daarna geruime tijd relatief stabiel met ongeveer 33.000 per jaar. Vanaf 2011 is het aantal zwangerschapsafbrekingen rond de 30.000 per jaar. In 2021, tijdens het tweede jaar van de coronapandemie, werden 31.049 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd. Dat waren er 315 minder dan in 2020. In 2022 is juist een stijging te zien van ruim 4.500 naar ruim 35.600 abortussen. Ook het aantal in het buitenland wonende vrouwen dat in Nederland een zwangerschapsonderbreking ondergaat nam ten opzichte van 2021 toe (IGJ 2022 IGJ, Jaarrapportage 2021 Wet afbreking zwangerschap (Wafz), Utrecht (2022)).

Toename abortuscijfer

Ondanks de schommelingen in het aantal zwangerschapsafbrekingen, was het abortuscijfer (het aantal zwangerschapsafbrekingen per 1.000 vrouwen van 15 tot en met 44 jaar) van in Nederland wonende vrouwen tot 2021 redelijk stabiel tussen de 8,5 en 8,9. Dit komt doordat ook het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd (15 tot en met 44 jaar) daalt (IGJ 2022 IGJ, Jaarrapportage 2021 Wet afbreking zwangerschap (Wafz), Utrecht (2022)). In 2022 zien we een sterke toename van het abortuscijfer van 8,7 naar 9,9 (IGJ 2023 IGJ, Jaarrapportage 2022 Wet afbreking zwangerschap (Wafz), Utrecht (2023)).


  • H. de Graaf (Rutgers WPF)
  • C.M. Deuning, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • E.M. Zantinge, red. (RIVM)