Bijna een op de vier vrouwen slachtoffer van seksueel geweld

Van de vrouwen heeft 22% wel eens seksueel geweld meegemaakt. Van de mannen is dat 6%. Er is sprake van seksueel geweld als iemand is gedwongen tot seksuele handelingen en/of ervaring heeft met manuele seks en vormen van penetratie tegen de wil. Als we ook zoenen en aanraken tegen de wil meerekenen dan heeft 53% van de vrouwen en 19% van de mannen dit wel eens meegemaakt. We spreken dan van seksuele grensoverschrijding. Vrouwen zijn dus vaker slachtoffer dan mannen, zowel wat betreft seksuele grensoverschrijding als wat betreft seksueel geweld (de Graaf & Wijsen 2017 de Graaf, H., Wijsen, C., Seksuele gezondheid in Nederland 2017, Utrecht (2017)).

Meer informatie


Een op negen 12- tot 25-jarige meisjes heeft ooit seksuele grensoverschrijding meegemaakt

Van de meisjes van 12 tot 25 jaar geeft 11% aan dat ze ooit zijn gedwongen om iets te doen of toe te staan op seksueel gebied wat ze niet wilden (seksuele grensoverschrijding). Van de 12- tot 25-jarige jongens is dit 2%. Het gaat hierbij om het antwoord op de algemene vraag ‘Ben je wel eens gedwongen om seksuele dingen te doen die je niet wilde?’. Het is hierbij onbekend tot welke seksuele handeling iemand gedwongen is of welke vorm van dwang werd gebruikt. Van de jongens van 12 tot 25 jaar heeft 3% seksueel geweld meegemaakt, van de meisjes 14%. Er is sprake van seksueel geweld als iemand is gedwongen tot seksuele handelingen en/of manuele, orale, vaginale of anale seks tegen de wil heeft gehad (de Graaf et al. 2017 de Graaf, H., van den Borne, M., Nikkelen, S., Twisk, D., Meijer, S., Seks onder je 25e. Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2017 (2017)). 

Ruim 20 duizend 12- tot 16-jarigen hebben in 2016 ernstig seksueel geweld meegemaakt

Naar schatting hebben 7.800 jongens (1,5%) en 13.000 meisjes (2,6%) tussen de twaalf en zestien jaar in 2016 een ernstige vorm meegemaakt van ‘hands-on’ seksueel geweld zoals ontucht en verkrachting. Deze schattingen van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen zijn gebaseerd op het Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 van het  Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS) en Seks onder je 25e van Rutgers en Soa Aids Nederland Nederland (Nationaal Rapporteur 2018 Nationaal Rapporteur, Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016, Den Haag (2018))

Meer informatie

  • M. Harbers, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))