Problemen met slaap naar geslacht, leeftijd en opleiding

Sla de grafiek Problemen met slaap naar geslacht, leeftijd en opleiding 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid en leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

  Hoogopgeleiden hebben minder vaak problemen met slaap

  De grafiek presenteert zelfgerapporteerde cijfers over slaapproblemen naar opleiding van 2020. Problemen met slapen houdt in dat iemand in de afgelopen 2 weken 'nogal' of '(heel) veel' problemen ervaart met slapen, zoals moeite met in slaap vallen of doorslapen, of te vroeg wakker worden. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ). Resultaten van deze toetsing zijn:

  • Bij mannen in de leeftijd van 25 tot en met 64 jaar en vrouwen in de leeftijd van 25 tot en met 44 jaar geven meer laagopgeleiden aan problemen met slaap te ervaren dan hoogopgeleiden. Zo geven laagopgeleide mannen van 25 tot en met 44 jaar ruim twee keer zo vaak aan slaapproblemen (37%) te ervaren als hoogopgeleide mannen van dezelfde leeftijd (17,2%). 
  • Bij vrouwen in de leeftijd van 25 tot en met 44 jaar geven meer middelbaar opgeleiden aan slaapproblemen te ervaren dan hoogopgeleiden.

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • E.M. Zantinge, red. (RIVM)
  • C.L. Zomer, red. (RIVM)