Slaapproblemen naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Percentage dat problemen met slapen ervaart 2022 over en ga naar de datatabel

 Bron: CBS-Gezondheidenquête

 • Problemen met slapen: In de afgelopen 2 weken 'nogal' of '(heel) veel' problemen gehad met slapen, zoals moeite met in slaap vallen of doorslapen, of te vroeg wakker worden. 
 • Achterliggende cijfers: CBS-Statline

Meer vrouwen dan mannen hebben problemen met slapen

Eén op de vier Nederlanders van 12 jaar en ouder heeft problemen met slapen. Denk daarbij aan moeite met in slaap vallen, doorslapen of te vroeg wakker worden. Deze slaapproblemen geven een indicatie van de kwaliteit van slaap. Vergeleken met mannen hebben meer vrouwen problemen met slapen (29% versus 21%). De verschillen tussen mannen en vrouwen gelden voor alle leeftijdsgroepen: zowel voor jongeren als voor ouderen en alle volwassen leeftijdsgroepen daar tussenin.
Problemen met slapen komen het minst voor bij jongeren van 12 tot en met 17 jaar (17%) en het meest bij volwassenen van 50 tot en met 64 jaar (29%). 


Slaapproblemen trend naar geslacht

Sla de grafiek Trend problemen met slapen naar geslacht 2017-2022 over en ga naar de datatabel

 Bron: CBS-Gezondheidenquête

 • Problemen met slapen: In de afgelopen 2 weken 'nogal' of '(heel) veel' problemen gehad met slapen, zoals moeite met in slaap vallen of doorslapen, of te vroeg wakker worden. 
 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd  (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2022 en getoetst
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid en leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Toename in slaapproblemen tussen 2017 en 2022

Tussen 2017 en 2022 is het percentage mensen van 12 jaar en ouder dat problemen met slapen ervaart significant toegenomen. Dit geldt ook voor mannen en vrouwen afzonderlijk. Iemand ervaart problemen met slapen als hij of zij in de afgelopen 2 weken 'nogal' of '(heel) veel' problemen heeft gehad met slapen, zoals moeite met in slaap vallen of doorslapen, of te vroeg wakker worden. Deze slaapproblemen geven een indicatie van de kwaliteit van slaap. 


Gestandaardiseerd

Sla de grafiek Trend problemen met slapen naar leeftijd 2017-2022 over en ga naar de datatabel

 Bron: CBS-Gezondheidenquête

 • Problemen met slapen: In de afgelopen 2 weken 'nogal' of '(heel) veel' problemen gehad met slapen, zoals moeite met in slaap vallen of doorslapen, of te vroeg wakker worden. 
 • De gegevens zijn gestandaardiseerd  (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2022 en getoetst. De ongestandaardiseerde cijfers worden in de tweede tab weergegeven.
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid en leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Ongestandaardiseerd

Sla de grafiek Trend problemen met slapen naar leeftijd 2017-2022 over en ga naar de datatabel

 Bron: CBS-Gezondheidenquête

 • Problemen met slapen: In de afgelopen 2 weken 'nogal' of '(heel) veel' problemen gehad met slapen, zoals moeite met in slaap vallen of doorslapen, of te vroeg wakker worden. 
 • De gegevens zijn ongestandaardiseerd (ongestand.). De gestandaardiseerde cijfers worden in de eerste tab weergegeven.
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid en leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Toename slaapproblemen bij de meeste leeftijdsgroepen

Tussen 2017 en 2022  is het percentage mensen met slaapproblemen in alle leeftijdsgroepen tot en met 64 jaar significant toegenomen. Het percentage ouderen (65+) met problemen met slapen is gelijk gebleven. Iemand ervaart problemen met slapen als hij of zij in de afgelopen 2 weken 'nogal' of '(heel) veel' problemen heeft gehad met slapen, zoals moeite met in slaap vallen of doorslapen, of te vroeg wakker worden. Deze slaapproblemen geven een indicatie van de kwaliteit van slaap. 


 • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • E.M. Zantinge, red. (RIVM)