Internationale definitie seksueel geweld en seksuele intimidatie

Seksueel geweld

De internationale cijfers over seksueel geweld in het FRA-rapport zijn gebaseerd op de volgende vraag (FRA 2015 FRA, Violence against women: an EU-wide survey. Main results, Luxemburg (2015)):

Hoe vaak heeft iemand, sinds u 15 jaar was tot nu/in de afgelopen 12 maanden:

 • u tot geslachtsgemeenschap gedwongen door u neer te drukken of op een of andere manier pijn te doen? [INDIEN NODIG: Met geslachtsgemeenschap bedoelen we hier gedwongen orale seks, gedwongen anale of gedwongen vaginale penetratie.]
 • afgezien hiervan, geprobeerd u tot geslachtsgemeenschap te dwingen door u neer te drukken of op een of andere manier pijn te doen? [INDIEN NODIG: Met geslachtsgemeenschap bedoelen we hier gedwongen orale seks, gedwongen anale of gedwongen vaginale penetratie.]
 • afgezien hiervan, u gedwongen mee te doen aan een vorm van seksuele activiteit terwijl u dat niet wilde of niet kon weigeren?
 • of hebt u ingestemd met seksuele activiteit omdat u bang was voor wat er zou kunnen gebeuren als u weigerde?

Seksuele intimidatie

De internationale cijfers over seksuele intimidatie in het FRA-rapport zijn gebaseerd op de volgende vraag (FRA 2015 FRA, Violence against women: an EU-wide survey. Main results, Luxemburg (2015)):

Mogelijk hebt u wel eens meegemaakt dat mensen zich tegenover u gedroegen op een manier die u ongewenst en beledigend vond. Hoe vaak hebt u een van de volgende dingen meegemaakt? Hoe vaak is dat u in de afgelopen 12 maanden overkomen?

 • Ongewenste aanraking, omhelzing of kus?
 • Seksueel suggestieve opmerkingen of grappen waardoor u zich beledigd voelde?
 • Ongepaste uitnodigingen voor afspraakjes?
 • Opdringerige vragen over uw privéleven waardoor u zich beledigd voelde?
 • Opdringerige opmerkingen over uw uiterlijk waardoor u zich beledigd voelde?
 • Ongepast staren of gluren waardoor u zich geïntimideerd voelde?
 • Iemand die u seksueel expliciete afbeeldingen, foto’s of geschenken stuurde of toonde waardoor u zich beledigd voelde?
 • Iemand die exhibitionistisch gedrag vertoonde tegenover u?
 • Iemand die u dwong om tegen uw wil pornografisch materiaal te bekijken?
 • Ongewenste seksueel expliciete e-mails of sms-berichten die u beledigend vond?
 • Ongepaste toenaderingen die u beledigend vond, op socialenetwerksites zoals Facebook, of in chatrooms op het internet?