Tabel: Bronnen bij cijfers over sociale omgeving
Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
Seksuele Gezondheid in Nederland/Leefstijlmonitor, Rutgers i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), 2017 Seksuele grensoverschrijding, Seksueel geweld Nederlandse bevolking van 18 tot 80 jaar

Leefstijlmonitor

de Graaf & Wijsen 2017de Graaf, H., Wijsen, C., Seksuele gezondheid in Nederland 2017, Utrecht (2017)

Seks onder je 25e/Leefstijlmonitor, Rutgers/Soa Aids Nederland i.s.m. RIVM, 2017 Seksuele grensoverschrijding Nederlandse jongeren van 12 tot 25 jaar

Leefstijlmonitor

de Graaf et al. 2017de Graaf, H., van den Borne, M., Nikkelen, S., Twisk, D., Meijer, S., Seks onder je 25e. Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2017 (2017)

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Seksueel geweld Nederlandse jongeren van 12 tot 16 jaar Nationaal Rapporteur 2018Nationaal Rapporteur, Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016, Den Haag (2018)
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)'en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM

Psychisch geweld

Nederlandse bevolking van 65 jaar en ouder
Violence against women survey Seksuele intimidiatie, Seksueel geweld Vrouwen van 18 tot 74 jaar in alle EU Europese unie (Europese unie)-landen FRA 2015FRA, Violence against women: an EU-wide survey. Main results, Luxemburg (2015)

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen: Ouderenmishandeling

De vragen over ouderenmishandeling zijn alleen gesteld aan respondenten van 65 jaar en ouder. Het gaat om nare gebeurtenissen in de thuissituatie die zijn aangedaan door gezinsleden, familieleden, (ex) partners, huisvrienden, of door personen van wie de respondent afhankelijk is zoals een professionele hulpverlener, zoals iemand van de thuiszorg of een arts, of een mantelzorger.

De volgende vragen zijn gesteld m.b.t. of het in de afgelopen 12 maanden is voorgekomen dat iemand in de thuissituatie:

  • U heeft beledigd, getreiterd, gekleineerd of uitgescholden?
  • U heeft geslagen, geschopt, geknepen of u op een andere manier lichamelijk geweld heeft aangedaan?
  • U niet wilde helpen met uw persoonlijke verzorging (zoals helpen met wassen, aankleden of naar het toilet gaan) terwijl die persoon wist dat u hulp nodig had?
  • U financieel heeft benadeeld? (zoals geld of bezit afpakken of iets kopen op uw kosten zonder uw toestemming)
  • Uw vrijheid heeft beperkt of uw privacy heeft geschonden? (zoals door het achterhouden van uw post of door u te verbieden het huis uit te gaan of te telefoneren)
  • Ongewenste seksuele opmerkingen heeft gemaakt of u heeft aangeraakt zonder dat u dat wilde?

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen: Emotionele steun

Het missen van emotionele steun is gemeten met een aangepaste versie van de gebrek aan emotionele steun subschaal van de Sociale Steun Lijst - Discrepanties (SSL-D), bestaande uit 8 vragen. Gevraagd is:
Mist u dat de mensen waarmee u omgaat…
•    u een steuntje in de rug geven?
•    u opvrolijken / opmonteren?
•    u een duwtje in de goede richting geven?
•    u goede raad geven?
•    u zeggen dat u moet volhouden?
•    u troosten?
•    u helpen uw problemen te verhelderen?
•    u geruststellen?
Iedere vraag heeft de volgende antwoordcategorieën: Ja, mis ik - Niet echt, maar iets vaker zou prettig zijn - Nee, precies goed zo - Nee, gebeurt nu te vaak. Voor elk van deze vragen wordt een score berekend van 0-3 welke worden opgeteld tot een totaal score van 8-24. Een totaalscore van 19 of hoger is hierbij geclassificeerd als het missen van emotionele steun.