In het kort

  • Sociale omgeving: sociale, culturele en levensbeschouwelijke factoren 

  • Bijna één op de vier vrouwen ooit slachtoffer van seksueel geweld

  • Regio West-Brabant en Fryslân minste psychisch geweld bij ouderen

Wat bedoelen we met sociale omgeving?

Sociale omgeving is een breed begrip. Het is het geheel van sociale, culturele en levensbeschouwelijke factoren dat van invloed is op het menselijk gedrag. Op VZinfo.nl behandelen we onder de noemer sociale omgeving enkele onderwerpen, namelijk regionaal en seksuele grensoverschrijding (seksueel geweld en seksuele intimidatie).

Sommige onderwerpen die te maken hebben met de sociale omgeving zijn elders op de website uitgewerkt:

Meer informatie