GGD-regio's

Gemeenten

Emotionele steun per de GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 mist 6,0% van de volwassenen van 18 jaar en ouder in Nederland emotionele steun. Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 4,0 tot 8,9%.  Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.  

Emotionele steun per gemeente

Per gemeente varieert het percentage volwassenen dat rookt van 1,6 tot 11,0%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


Bij iemand terecht kunnen bij een probleem naar GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 kan 89,2% van de jongvolwassenen bij iemand terecht bij een probleem of als hij/zij ergens mee zit. Per GGD-regio varieert het percentage van 86,8 tot 91,6%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken. 


GGD-regio's

Gemeenten

  • Gemeentecijfers worden hier alleen gepresenteerd wanneer de betreffende vraag door voldoende respondenten uit een gemeente is ingevuld.

Terecht kunnen bij iemand bij een probleem naar GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio

In Nederland kan 86,1% van de jongeren bij iemand terecht bij een probleem of als hij/zij ergens mee zit. Per GGD-regio varieert het percentage van 80,5 tot 88,6%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Terecht kunnen bij iemand bij een probleem naar gemeente

Per gemeente varieert het percentage jongeren dat bij iemand terecht kan bij een probleem of als hij/zij ergens mee zit van 73,7 tot 94,9%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)'en in Nederland namen eind 2021 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Bijna 167.000 leerlingen beantwoordden vragen over o.a. hun gezondheid en welbevinden, bewegen, impact van corona, middelengebruik en social media en gamen. Het onderzoek werd voor de derde keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerder in 2015 en 2019). Het betreft een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

De vragenlijst van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 was in te vullen via een open link en respondenten zijn geworven via een online social media campagne en offline campagne. De cijfers die hier worden gepresenteerd zijn gestandaardiseerd naar GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio, leeftijd en gender, zodat de cijfers een zo representatief mogelijk beeld geven op deze kenmerken van jongvolwassenen in Nederland.

  • P. Geuijen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • D.L. van der A (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)
  • R. Boekee (RIVM)
  • C.M. Deuning, red. (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)