Het missen van emotionele steun is gemeten met een aangepaste versie van de gebrek aan emotionele steun subschaal van de Sociale Steun Lijst - Discrepanties (SSL-D), bestaande uit 8 vragen. Gevraagd is:

Mist u dat de mensen waarmee u omgaat…

  • u een steuntje in de rug geven?
  • u opvrolijken / opmonteren?
  • u een duwtje in de goede richting geven?
  • u goede raad geven?
  • u zeggen dat u moet volhouden?
  • u troosten?
  • u helpen uw problemen te verhelderen?
  • u geruststellen?

Iedere vraag heeft de volgende antwoordcategorieën: Ja, mis ik - Niet echt, maar iets vaker zou prettig zijn - Nee, precies goed zo - Nee, gebeurt nu te vaak. Voor elk van deze vragen wordt een score berekend van 0-3 welke worden opgeteld tot een totaal score van 8-24. Een totaalscore van 19 of hoger is hierbij geclassificeerd als het missen van emotionele steun.