GGD-regio's

Gemeenten

  • Gemeentecijfers worden hier alleen gepresenteerd wanneer de betreffende vraag door voldoende respondenten uit een gemeente is ingevuld.

Gepest worden op school naar GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio

In Nederland is 10% van de jongeren in de afgelopen drie maanden op school gepest. Per regio varieert het percentage van 8,1 tot 12,5%. Van de jongeren is gemiddeld 2,8% in de afgelopen drie maanden wekelijks gepest. Pesten is bijvoorbeeld schelden, roddelen, vervelende berichtjes sturen, iets afpakken, spugen of iemand buitensluiten. Met pesten wordt hier bedoeld dat een persoon door anderen wordt getreiterd op een manier die deze persoon echt niet leuk vindt. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken. 

Gepest worden op school naar gemeente

Per gemeente varieert het percentage jongeren dat in de afgelopen drie maanden is gepest op school van 4 tot 19,8%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2021 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Bijna 167.000 leerlingen beantwoordden vragen over o.a. hun gezondheid en welbevinden, bewegen, impact van corona, middelengebruik en social media en gamen. Het onderzoek werd voor de derde keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerder in 2015 en 2019). Het betreft een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.


GGD-regio's

Gemeenten

  • Gemeentecijfers worden hier alleen gepresenteerd wanneer de betreffende vraag door voldoende respondenten uit een gemeente is ingevuld.

Gepest worden via internet naar GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio

In Nederland is 7,6% van de jongeren in de afgelopen drie maanden gepest via internet (cyberpesten). Per regio varieert het percentage van 5,7 tot 9,1%. Van de jongeren is gemiddeld 1,5% in de afgelopen drie maanden wekelijks gepest via internet. Cyberpesten is het pesten via internet, social media of mobiele telefoon. Het gaat om pesten op een manier die de ander niet leuk vindt (iemand uitschelden op social media; iemand bedreigen op social media; gemene roddels over iemand online verspreiden; vervelende foto’s of filmpjes van iemand verspreiden). Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.

Gepest worden via internet naar gemeente

Per gemeente varieert het percentage jongeren dat in de afgelopen drie maanden is gepest via internet van 0 tot 14,6%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2021 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Bijna 167.000 leerlingen beantwoordden vragen over o.a. hun gezondheid en welbevinden, bewegen, impact van corona, middelengebruik en social media en gamen. Het onderzoek werd voor de derde keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerder in 2015 en 2019). Het betreft een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.


GGD-regio's

Gemeenten

  • Gemeentecijfers worden hier alleen gepresenteerd wanneer de betreffende vraag door voldoende respondenten uit een gemeente is ingevuld.

Gepest worden via internet en/of op school naar GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio

In Nederland is 13,7% van de jongeren in de afgelopen drie maanden gepest via internet (cyberpesten) en/of op school. Per regio varieert het percentage van 11,1 tot 16,6%. Van de jongeren is gemiddeld 3,7% in de afgelopen drie maanden wekelijks gepest via internet en/of op school. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.

Gepest worden via internet en/of op school naar gemeente

Per gemeente varieert het percentage jongeren dat in de afgelopen drie maanden is gepest via internet en/of op school van 4,3 tot 25,4%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2021 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Bijna 167.000 leerlingen beantwoordden vragen over o.a. hun gezondheid en welbevinden, bewegen, impact van corona, middelengebruik en social media en gamen. Het onderzoek werd voor de derde keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerder in 2015 en 2019). Het betreft een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.


Ander gepest via internet naar regio

In Nederland heeft gemiddeld 3,0% van de jongeren in de afgelopen drie maanden een ander gepest via internet (cyberpesten). Per regio varieert het percentage van 2,2 tot 4,3%. Van de jongeren heeft 0,7% in de afgelopen drie maanden wekelijks een ander via internet gepest. Cyberpesten is het pesten via internet, social media of mobiele telefoon. Het gaat om pesten op een manier die de ander niet leuk vindt (iemand uitschelden op social media; iemand bedreigen op social media; gemene roddels over iemand online verspreiden; vervelende foto’s of filmpjes van iemand verspreiden). Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Ander gepest via internet naar gemeente

In 19 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio’s waren voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Meer informatie


Ander gepest op school naar regio

In Nederland heeft gemiddeld 4,1% van de jongeren in de afgelopen drie maanden een ander gepest op school. Per regio varieert het percentage van 3,2 tot 6,0%. Van de jongeren heeft 0,9% in de afgelopen drie maanden wekelijks een ander gepest. Pesten is bijvoorbeeld schelden, roddelen, vervelende berichtjes sturen, iets afpakken, spugen of iemand buitensluiten. Met een ander pesten wordt hier bedoeld dat een jongere zelf iemand pest of treitert op een manier dat een persoon dit echt niet leuk vindt. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Ander gepest op school naar gemeente

In 19 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio’s waren voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Meer informatie


​​​​​​​

  • P. Geuijen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • D.L. van der A (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)
  • R. Boekee (RIVM)
  • C. Dinnissen (RIVM)
  • C.M. Deuning, red. (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)