Regionale verschillen in betalingsachterstand zorgpremie

Op 31 december 2022 heeft 1,1% (158.980) mensen van 18 jaar en ouder een achterstand opgelopen bij de betaling van hun zorgpremie (CBS 2023CBS, Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2022, Heerlen (2023)). De regionale verschillen in het percentage mensen van 18 jaar en ouder dat verzekerd is voor de Zorgverzekeringswet, maar een achterstand heeft bij de betaling van de premie varieert tussen de 0,2 en 2,9%. De gemeenten Rotterdam (2,9%), 's-Gravenhage (2,4%) en Schiedam (2,4%) zijn de gemeenten met het hoogste percentage mensen met een betalingsachterstand. Mensen die ondanks het aanbod om een betalingsregeling te treffen hun zorgpremie langer dan zes maanden niet betaald hebben, worden door hun zorgverzekeraar aangemeld bij het CAK Centraal Administratie Kantoor (Centraal Administratie Kantoor) met een betalingsachterstand. Het CAK legt een bestuursrechtelijke premie op en int deze. Deze mensen blijven verzekerd voor de basisverzekering die ze hebben afgesloten.

Zorgverzekeringslijn verzorgt voorlichtingsactiviteiten

Zorgverzekeringslijn.nl verzorgt in opdracht van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) sinds medio 2013 de voorlichtingsactiviteiten gericht op mensen met een betalingsachterstand en onverzekerden en voor hulpverleners. Deze voorlichtingsactiviteiten zijn vooral gericht op de top-20 gemeenten waar het aantal mensen met een betalingachterstand zorgpremie absoluut en relatief het hoogst is.


  • C.M. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))