Toolkit ondersteunt zorgprofessionals bij preventie van depressie rondom de zwangerschap

Binnen het project Depressiepreventie bij aanstaande en pas bevallen moeders is een de toolkit Preventie van postpartum depressie (depressie in de periode na de bevalling) ontwikkeld om (zorg)professionals te ondersteunen. Zij kunnen de tools gebruiken bij het opzetten en uitvoeren van effectieve preventie van depressie voor, tijdens en na de zwangerschap in hun eigen praktijk of regio. De toolkit bevat onder andere:

  • een instructie voor screening op postpartum-depressie,
  • een stappenplan waarmee een regionaal zorgpad ingevuld kan worden,
  • de e-learning Preventie van postpartum-depressie over het signaleren van een postpartum depressie en te ondernemen stappen,
  • informatie voor moeders, hun partners en andere naasten.

Preventie van depressie door betere samenwerking en tijdig signaleren

De toolkit is ontwikkeld in het kader van het project Depressiepreventie bij aanstaande en pas bevallen moeders. Dit project is gericht op de preventie van depressie bij aanstaande en pas bevallen moeders. Een betere samenwerking in de geboortezorgketen, tijdig signaleren van depressieve klachten bij aankomende en pas bevallen moeders en verwijzing naar de juiste behandeling en begeleiding moeten hieraan bijdragen. Dit landelijke project van GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, de Academische werkplaats Jeugd Twente en het Trimbos-instituut is onderdeel van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Ongeveer 11% van de zwangere en pasbevallen vrouwen krijgt een depressie voor, tijdens of na de zwangerschap. Zie ook: Aandoeningen verband houdend met zwangerschap, bevalling en kraambed


  • T. Van Doesum (Trimbos-instituut)
  • M.M. Harbers, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))