Definitie van angststoornissen

Wanneer heftige angstklachten optreden zonder een reële bedreiging is er mogelijk sprake van een angststoornis. Een angststoornis onderscheidt zich van normale gevoelens van angst of vrees als de angst geen reële grond heeft en iemand er sociale problemen door ondervindt. De symptomen zijn in beide gevallen hetzelfde: hartkloppingen, een droge mond, een beklemd gevoel, nerveuze spanning, prikkelbaarheid, rusteloosheid, verhoogde spierspanning of slaap- en concentratieproblemen. 


Onderverdeling angststoornissen meestal volgens DSM-IV

De onderverdeling van angststoornissen wordt meestal weergegeven volgens de DSM Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Classificatie voor psychische stoornissen. De DSM is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association. (Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Classificatie voor psychische stoornissen. De DSM is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association.)-IV. Deze indeling loopt in grote lijnen parallel aan de indeling in de ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision). In de ICD-10 vormen angststoornissen echter niet een apart hoofdstuk, maar maken deel uit van het hoofdstuk 'neurotische, stressgerelateerde en somatoforme stoornissen Ziektebeelden waarbij lichamelijke klachten in verband staan met psychische symptomen. (Ziektebeelden waarbij lichamelijke klachten in verband staan met psychische symptomen.)'. 

Tabel: Onderverdeling angstoornissen volgens DSM-IV

Type angststoornis

DSM-IV code

Paniekstoornis zonder agorafobie

300.01

Gegeneraliseerde angststoornis (met inbegrip van overmatige angststoornis in de kinderleeftijd)

300.02

Paniekstoornis met agorafobie

300.21

Agorafobie zonder paniekstoornis in de voorgeschiedenis

300.22

Sociale fobie

300.23

Specifieke fobie

300.29

Obsessieve-compulsieve stoornis

300.3

Posttraumatische stressstoornis

309.81

Acute stressstoornis

308.3

Angststoornis niet anderzins omschreven

300.00