Zorguitgaven angst-, dwang- en stressstoornissen naar sector 2019

Sla de grafiek Zorguitgaven angst-, dwang- en stressstoornissen naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: F40-F43

Bijna 648 miljoen euro voor zorg in 2019, grotendeels GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)

In 2019 bedroegen de geraamde uitgaven van zorg voor angst-, dwang- en stressstoornissen 647,6 miljoen euro. Dit is 0,67% van de totale uitgaven aan gezondheidszorg in Nederland. Dit percentage is een ondergrens, aangezien een aanzienlijk deel van de zorguitgaven binnen de psychische stoornissen niet direct aan een diagnosegroep kon worden toegeschreven. In de zorg voor angst-, dwang- en stressstoornissen wordt het meeste geld uitgegeven aan de sectoren geestelijke gezondheidszorg (86,6%), eerstelijnszorg (3,7%) en genees- en hulpmiddelen (3,5%).


Zorguitgaven angst-, dwang- en stressstoornissen naar leeftijd en geslacht 2019

Sla de grafiek Zorguitgaven angst-, dwang- en stressstoornissen naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: F40-F43

Twee derde van uitgaven voor vrouwen

In 2019 ging van de totale uitgaven aan zorg voor angst-, dwang- en stressstoornissen 67,9% naar vrouwen en 32,1% naar mannen. We zien vergelijkbare verhoudingen bij het vóórkomen van angststoornissen in de Nederlandse bevolking.


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)