Zorguitgaven angststoornissen naar sector 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven angststoornissen naar sector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: F40-F42, F43.0-F43.1

774 miljoen euro voor zorg aan mensen met angststoornissen

In 2017 bedroegen de uitgaven aan zorg voor angststoornissen 773,6 miljoen euro. Dit is 0,88% van de totale uitgaven aan gezondheidszorg in Nederland. Dit percentage is een ondergrens, aangezien een aanzienlijk deel van de zorguitgaven binnen de psychische stoornissen niet direct aan een diagnosegroep kon worden toegeschreven. In de zorg voor angststoornissen wordt het meeste geld uitgegeven aan de sectoren geestelijke gezondheidszorg (82,9%), eerstelijnszorg (6,3%) en genees- en hulpmiddelen (5,5%).

Meer informatie


Zorguitgaven angststoornissen naar leeftijd en geslacht 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven angststoornissen naar leeftijd en geslacht 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes F40-F42, F43.0-F43.1

Twee derde van uitgaven voor vrouwen

In 2017 ging van de totale uitgaven aan zorg voor angststoornissen 65,2% naar vrouwen en 34,8% naar mannen. Deze verschillen in kosten voor mannen en vrouwen houden verband met het vóórkomen van angststoornissen in de Nederlandse bevolking. In 2017 bedroegen de  totale uitgaven aan zorg voor angststoornissen 773,6 miljoen euro.

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)