Jaarprevalentie angststoornissen naar opleiding 2019-2022

Sla de grafiek Jaarprevalentie angststoornissen naar opleiding 2019-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: NEMESIS-3

 • Laag opleidingsniveau = lager onderwijs, lbo Lager beroepsonderwijs (Lager beroepsonderwijs)mavo Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs)vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs).
 • Middelbaar opleidingsniveau = mbo Middelbaar beroepsonderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs)havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).
 • Hoog opleidingsniveau = hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs)wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs).
 • Diagnose op basis van de DSM Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Classificatie voor psychische stoornissen. De DSM is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association. (Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Classificatie voor psychische stoornissen. De DSM is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association.)-5. Voor de totale groep zijn er statistisch significante verschillen tussen de opleidingsniveaus. 
 • Achterliggende cijfers op de website van NEMESIS-3

Vaker angststoornis bij volwassenen met een lager opleidingsniveau

Een angststoornis komt vaker voor onder lager opgeleide volwassenen. De jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.) is 17% bij volwassenen met een laag opleidingsniveau, vergeleken met 15,9% bij volwassenen met een middelbaar opleidingsniveau en 13,3% bij volwassenen met een hoog opleidingsniveau (ten Have et al. 2023 ten Have, M., Tuithof, M., Dorsselaer, S., Schouten, f., Luik, A.I., de Graaf, R., Prevalence and trends of common mental disorders from 2007-2009 to 2019-2022: results from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Studies (NEMESIS), including comparison of prevalence rates before vs. during the COVID-19 pandemic. (2023)). Een angststoornis komt het minst vaak voor bij volwassenen met betaald werk en gepensioneerden (niet in figuur, NEMESIS-3 NEMESIS-3, De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking ()).


 • S. van Dorsselaer (Trimbos-instituut)
 • M. ten Have (Trimbos-instituut)
 • M.M.J. Nielen (NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg))
 • M.J.J.C. Poos (RIVM)
 • A.M. Gommer, red. (RIVM)
 • C. Hendriks, red. (RIVM)
 • H. Giesbers, red. (RIVM)
 • C.H. van Gool (RIVM)