In het kort

  • In Nederland zijn ruim 12.700 huisartsen en 8.000 tandartsen werkzaam

  • 78% van de Nederlanders heeft jaarlijks contact met een huisartsenpraktijk

  • Bezoek aan de tandarts neemt toe met opleidingsniveau

  • In 2018 naar schatting 3.440 verloskundigen

  • Minder openbare apotheken in delen Zeeland en Noord-Nederland

  • Eerstelijnszorg O.a. huisartsenzorg, tandheelkundige zorg, paramedische zorg, verloskundigenpraktijken, algemeen maatschappelijk werk, eerstelijnspsychologen. (O.a. huisartsenzorg, tandheelkundige zorg, paramedische zorg, verloskundigenpraktijken, algemeen maatschappelijk werk, eerstelijnspsychologen.) kost ruim 10 miljard euro