GGD-regio's

Gemeenten

Psychische klachten per GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 heeft 21,5% van de volwassenen van 18 jaar en ouder psychische klachten. Het hebben van psychische klachten is gemeten middels de Mental Health Inventory 5 (MHI-5). Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 17,0 tot 30,7%. Het landelijk gemiddelde dat hier wordt gepresenteerd wijkt af van het landelijk gemiddelde bij Leeftijd en geslacht. Dit komt door het gebruik van verschillende bronnen. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Psychische klachten per gemeente

Per gemeente varieert het percentage volwassenen met psychische klachten van 10,1 tot 32,4%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


Psychische klachten naar GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 heeft 53,3% van de jongvolwassenen psychische klachten. Het hebben van psychische klachten is gemeten middels de Mental Health Inventory 5 (MHI-5)Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 47,2 tot 59,0%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.


GGD-regio's

Gemeenten

  • Gemeentecijfers worden hier alleen gepresenteerd wanneer de betreffende vraag door voldoende respondenten uit een gemeente is ingevuld.

Psychische klachten per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 heeft 27,4% van de jongeren een indicatie voor psychische klachten: zij hebben een score van 60 of minder op de MHI-5Per regio varieert het percentage van 23,8 tot 30,7%. De MHI RAND Mental health inventory. Een instrument dat de algemene psychische gezondheidstoestand in een bevolking meet. (RAND Mental health inventory. Een instrument dat de algemene psychische gezondheidstoestand in een bevolking meet.)-5 is een internationale standaard voor een specifieke meting van de mentale gezondheid, bestaande uit 5 vragen die betrekking hebben op hoe men zich in de afgelopen 4 weken voelde. Op basis van de 5 vragen wordt een somscore berekend, welke loopt van 0 (zeer ongezond) t/m 100 (perfect gezond). Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Psychische klachten per gemeente

Per gemeente varieert het percentage jongeren met een indicatie voor psychische klachten van 14,1 tot 40,5%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


GGD-regio's

Gemeenten

  • Gemeentecijfers worden hier alleen gepresenteerd wanneer de betreffende vraag door voldoende respondenten uit een gemeente is ingevuld.

Psychische ziekte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 heeft 8,7% van de jongeren een psychische ziekte (gehad). Per GGD-regio varieert het percentage van 6,7 tot 10,7%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.

Psychische ziekte per gemeente

Per gemeente varieert het percentage jongeren dat een psychische ziekte heeft (gehad) van 2 tot 15,3%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)'en in Nederland namen eind 2021 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Bijna 167.000 leerlingen beantwoordden vragen over o.a. hun gezondheid en welbevinden, bewegen, impact van corona, middelengebruik en social media en gamen. Het onderzoek werd voor de derde keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerder in 2015 en 2019). Het betreft een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

De vragenlijst van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 was in te vullen via een open link en respondenten zijn geworven via een online social media campagne en offline campagne. De cijfers die hier worden gepresenteerd zijn gestandaardiseerd naar GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio, leeftijd en gender, zodat de cijfers een zo representatief mogelijk beeld geven op deze kenmerken van jongvolwassenen in Nederland.

  • P. Geuijen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • D.L. van der A (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)
  • R. Boekee (RIVM)
  • C. Dinnissen (RIVM)
  • C.M. Deuning, red. (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)