GGD-regio's

Gemeenten

Psychische klachten volwassenen per GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 heeft 21,5% van de volwassenen van 18 jaar en ouder psychische klachten. Het hebben van psychische klachten is gemeten middels de Mental Health Inventory 5 (MHI-5). Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 17,0 tot 30,7%. Het landelijk gemiddelde dat hier wordt gepresenteerd wijkt af van het landelijk gemiddelde bij Leeftijd en geslacht. Dit komt door het gebruik van verschillende bronnen. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Psychische klachten volwassenen per gemeente

Per gemeente varieert het percentage volwassenen met psychische klachten van 10,1 tot 32,4%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


Psychische klachten jongvolwassenen naar GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 heeft 53,3% van de jongvolwassenen psychische klachten. Het hebben van psychische klachten is gemeten middels de Mental Health Inventory 5 (MHI-5)Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 47,2 tot 59,0%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.


GGD-regio's

Gemeenten

  • Gemeentecijfers worden hier alleen gepresenteerd wanneer de betreffende vraag door voldoende respondenten uit een gemeente is ingevuld.

Psychische klachten jongeren naar GGD-regio

Volgens de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 heeft 27% van de jongeren psychische klachten. Het hebben van psychische klachten is gemeten middels de Mental Health Inventory 5 (MHI-5). Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 23,7 tot 30,7%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.

Psychische klachten jongeren naar gemeente

Per gemeente varieert het percentage jongeren met psychische klachten van 10,6 tot 38,3%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


GGD-regio's

Gemeenten

  • Gemeentecijfers worden hier alleen gepresenteerd wanneer de betreffende vraag door voldoende respondenten uit een gemeente is ingevuld.

Psychische ziekte of beperking jongeren naar GGD-regio

Volgens de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 heeft 4,2% van de jongeren een langdurige (langer dan 3 maanden) ernstige psychische ziekte of verstandelijke beperking. Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 3,3 tot 5%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.

Psychische ziekte of beperking jongeren naar gemeente

Per gemeente varieert het percentage jongeren dat een langdurige ernstige psychische ziekte of verstandelijke beperking heeft van 1,4 tot 8,5%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren. Alle 25 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)'en in Nederland namen eind 2023 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Ruim 188.000 leerlingen beantwoordden vragen over o.a. hun gezondheid en welbevinden, bewegen, middelengebruik en social media en gamen. Het onderzoek werd voor de vierde keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerder in 2015, 2019 en 2021). De meting in 2021 was een extra meting in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

De vragenlijst van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 was in te vullen via een open link en respondenten zijn geworven via een online social media campagne en offline campagne. De cijfers die hier worden gepresenteerd zijn gestandaardiseerd naar GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio, leeftijd en gender, zodat de cijfers een zo representatief mogelijk beeld geven op deze kenmerken van jongvolwassenen in Nederland.

  • P. Geuijen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Boekee (RIVM)
  • C.M. Deuning, red. (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)