GGD-regio's

Gemeenten

Minste mantelzorgers in regio Amsterdam

Het percentage mantelzorgers is het laagst in de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst -regio Amsterdam (9,7%). Het hoogst is het percentage mantelzorgers in de GGD-regio Twente (16,5%). In 2020 geeft 13,5% van de bevolking van 18 jaar en ouder in Nederland mantelzorg (minimaal 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden).

Mantelzorgers per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 9 tot 20%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.  

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


GGD-regio's

Gemeenten

Meeste zwaar belaste mantelzorgers in Flevoland

Het percentage zwaar belaste mantelzorgers is het hoogst in de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst -regio Flevoland (17,7%). Het laagst is het percentage zwaar belaste mantelzorgers in de GGD-regio Fryslân (10,7%). In 2020 voelt gemiddeld 13,5% van de mantelzorgers in Nederland zich tamelijk zwaar belast, zeer zwaar belast of overbelast door het geven van mantelzorg. 

Zwaar belaste mantelzorgers per gemeente

 Per gemeente varieert het percentage van 4 tot 24%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


Mantelzorgers per wijk

De kaart presenteert cijfers over het geven van mantelzorg. Dit is het percentage inwoners van 19 jaar en ouder dat mantelzorg geeft (minimaal 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden). 

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ruim 457.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2016 van GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst ’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM een model waarmee de cijfers berekend kunnen worden. Dit zijn zogenaamde kleine-domeinschatters ( van de Kassteele et al. 2017 van de Kassteele, J, Zwakhals, L, Breugelmans, O, Ameling, C, van den Brink, C, Estimating the prevalence of 26 health-related indicators at neighbourhood level in the Netherlands using structured additive regression (2017) ).

Verschillende GGD’en hebben voor de Gezondheidsmonitor 2016 de steekproef opgehoogd om wijkcijfers te kunnen presenteren. De cijfers in de kaart hiernaast kunnen afwijken van de door de GGD gepubliceerde cijfers, omdat deze op een andere manier zijn berekend. 

Cijfers op buurtniveau

De getoonde wijkcijfers worden ook hier gepresenteerd. Behalve wijkcijfers worden hier ook buurtcijfers in kaart gebracht. Voor elke gemeente wordt een kaart getoond met cijfers voor alle wijken of voor alle buurten in die gemeente.  

Wanneer komen nieuwe cijfers?

Vanaf eind juni 2021 zijn landelijke en regionale cijfers beschikbaar op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen 2020 (zie ook RIVM-Statline). Cijfers op wijk- en buurtniveau zullen in het vierde kwartaal van 2021 worden gepubliceerd.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie

  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • C.L. van den Brink (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)
  • M Hiemstra (RIVM)