GGD-regio's

Gemeenten

  • Gemeentecijfers worden hier alleen gepresenteerd wanneer de betreffende vraag door voldoende respondenten uit een gemeente is ingevuld.

Jonge mantelzorgers naar GGD-regio

Volgens de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023  is 21% van de jongeren een jonge mantelzorger. Dit zijn jongeren die opgroeien met gezinslid met langdurige (langer dan 3 maanden) ernstige lichamelijke of psychische ziekte of beperking of verslaving. Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 18,3 tot 25,9%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.

Jonge mantelzorgers naar gemeente

Per gemeente varieert het percentage jonge mantelzorgers van 11,6 tot 33,5%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


 

Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren. Alle 25 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)'en in Nederland namen eind 2023 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Ruim 188.000 leerlingen beantwoordden vragen over o.a. hun gezondheid en welbevinden, bewegen, middelengebruik en social media en gamen. Het onderzoek werd voor de vierde keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerder in 2015, 2019 en 2021). De meting in 2021 was een extra meting in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

  • P. Geuijen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Boekee (RIVM)
  • C.M. Deuning, red. (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)