GGD-regio's

Gemeenten

Jonge mantelzorgers naar GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio

In Nederland is 12,4% van de jongeren een jonge mantelzorger. Dit zijn jongeren die nu een gezinslid hebben met een ernstige lichamelijke ziekte of beperking, psychische ziekte of verslaving, de jongere hoeft zelf geen zorgverantwoordelijkheid te hebben. Per GGD-regio varieert het percentage van 10,4 tot 14,7%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.

Jonge mantelzorgers naar gemeente

Per gemeente varieert het percentage jonge mantelzorgers van 5,6 tot 23,5%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2021 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Bijna 167.000 leerlingen beantwoordden vragen over o.a. hun gezondheid en welbevinden, bewegen, impact van corona, middelengebruik en social media en gamen. Het onderzoek werd voor de derde keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerder in 2015 en 2019). Het betreft een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.


 

GGD-regio's

Gemeenten

Minste mantelzorgers in regio Amsterdam

Het percentage mantelzorgers is het laagst in de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio Amsterdam (9,7%). Het hoogst is het percentage mantelzorgers in de GGD-regio Twente (16,5%). In 2020 geeft 13,5% van de bevolking van 18 jaar en ouder in Nederland mantelzorg (minimaal 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden).

Mantelzorgers per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 9 tot 20%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.  

Vergelijk met andere kaart


GGD-regio's

Gemeenten

Meeste zwaar belaste mantelzorgers in Flevoland

Het percentage zwaar belaste mantelzorgers is het hoogst in de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio Flevoland (17,7%). Het laagst is het percentage zwaar belaste mantelzorgers in de GGD-regio Fryslân (10,7%). In 2020 voelt gemiddeld 13,5% van de mantelzorgers in Nederland zich tamelijk zwaar belast, zeer zwaar belast of overbelast door het geven van mantelzorg. 

Zwaar belaste mantelzorgers per gemeente

 Per gemeente varieert het percentage van 4 tot 24%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart


Mantelzorgers per wijk

De kaart presenteert cijfers over het geven van mantelzorg. Dit is het percentage personen van 18 jaar en ouder dat mantelzorg geeft (minimaal 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden).

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ruim 540.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2020 van GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM het 'SMAP'-model waarmee de cijfers geschat kunnen worden. Meer informatie over de gebruikte methode staat bij verantwoording.

Verschillende GGD’en hebben voor de Gezondheidsmonitor 2020 de steekproef opgehoogd om wijkcijfers te kunnen presenteren. De cijfers in de kaart kunnen afwijken van de door de GGD gepubliceerde cijfers, omdat deze op een andere manier zijn berekend. 

Meer cijfers

De getoonde wijkcijfers worden ook hier gepresenteerd. Behalve wijkcijfers zijn daar ook buurtcijfers in kaart gebracht. Voor elke gemeente wordt een kaart getoond met cijfers voor alle wijken of voor alle buurten in die gemeente. De cijfers uit het 'SMAP'-model zijn direct te downloaden via RIVM Statline. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de leeftijdsgroepen 18-64 jaar en 65 jaar en ouder afzonderlijk.

Vergelijk deze kaart met


  • P. Geuijen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • D.L. van der A (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)
  • R. Boekee (RIVM)
  • C. Dinnissen (RIVM)
  • C.L. van den Brink (RIVM)
  • C.M. Deuning, red. (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)