GGD-regio's

Gemeenten

  • Gemeentecijfers worden hier alleen gepresenteerd wanneer de betreffende vraag door voldoende respondenten uit een gemeente is ingevuld.

Roken naar GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio

In Nederland heeft 15,7% van de jongeren ooit een paar trekjes tot een hele sigaret of meer gerookt. Per regio varieert het percentage van 10,4 tot 21,2%. Onder de jongeren rookt 2,5% dagelijks (één of meerdere sigaretten) en 4,3% rookt wekelijks (minstens 1 keer per week). Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.

Roken naar gemeente

Per gemeente varieert het percentage jongeren dat ooit een paar trekjes tot een hele sigaret of meer heeft gerookt van 6,8 tot 30%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


GGD-regio's

Gemeenten

  • Gemeentecijfers worden hier alleen gepresenteerd wanneer de betreffende vraag door voldoende respondenten uit een gemeente is ingevuld.

Wekelijks roken naar GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio

In Nederland rookt gemiddeld 4,3% wekelijks (minstens 1 keer per week). Per regio varieert dit percentage van 2,5 tot 6,8%. Onder de jongeren rookt 2,5% dagelijks (één of meerdere sigaretten). Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.

Wekelijks roken naar gemeente

Per gemeente varieert het percentage jongeren dat wekelijks rookt van 0 tot 11,1%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


E-sigaret gebruik naar regio

In Nederland heeft gemiddeld 22,7% ooit een e-sigaret gebruikt (e-sigaret, shisha-pen, e-hookah, e-smoker, flavor vape). Per regio varieert dit percentage van 18,6 tot 28,7%. Bij dagelijkse gebruikers gaat het om personen die dagelijks een elektronische sigaret gebruiken (0,6%). Bij wekelijks gebruik gaat het om personen die minstens 1 keer per week een elektronische sigaret gebruiken, maar niet elke dag (1,8%). Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

E-sigaret naar gemeente

In 19 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio’s waren voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.


Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)'en in Nederland namen eind 2021 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Bijna 167.000 leerlingen beantwoordden vragen over o.a. hun gezondheid en welbevinden, bewegen, impact van corona, middelengebruik en social media en gamen. Het onderzoek werd voor de derde keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerder in 2015 en 2019). Het betreft een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

  • P. Geuijen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • D.L. van der A (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)
  • R. Boekee (RIVM)
  • C. Dinnissen (RIVM)
  • C.M. Deuning, red. (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)