GGD-regio's

Gemeenten

  • Gemeentecijfers worden hier alleen gepresenteerd wanneer de betreffende vraag door voldoende respondenten uit een gemeente is ingevuld.

Ervaren gezondheid naar GGD-regio

Volgens de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 voelt 80,3% van de jongeren zich gezond. Zij beoordelen hun gezondheid als goed of zeer goed. Per regio varieert het percentage van 77 tot 84%. Ervaren gezondheid wordt ook wel subjectieve gezondheid of gezondheidsbeleving genoemd. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-kaart te klikken.

Ervaren gezondheid naar gemeente

Per gemeente varieert het percentage jongeren met een (zeer) goede ervaren gezondheid van 72,1 tot 90%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren. Alle 25 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)'en in Nederland namen eind 2023 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Ruim 188.000 leerlingen beantwoordden vragen over o.a. hun gezondheid en welbevinden, bewegen, middelengebruik en social media en gamen. Het onderzoek werd voor de vierde keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerder in 2015, 2019 en 2021). De meting in 2021 was een extra meting in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

  • P. Geuijen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Boekee (RIVM)
  • C.M. Deuning, red. (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)