GGD-regio's

Gemeenten

  • Gemeentecijfers worden hier alleen gepresenteerd wanneer de betreffende vraag door voldoende respondenten uit een gemeente is ingevuld.

Alcoholgebruik naar GGD-regio

Volgens de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 heeft 54,7% van de jongeren ooit alcohol gedronken (een paar slokjes of een heel glas of meer). Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 41,3 tot 65,2%. Van de jongeren heeft 29,9% ooit een heel glas alcohol of meer gedronken. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.”

Alcoholgebruik naar gemeente

Per gemeente varieert het percentage jongeren dat ooit alcohol heeft gedronken van 36 tot 77,6%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


GGD-regio's

Gemeenten

  • Gemeentecijfers worden hier alleen gepresenteerd wanneer de betreffende vraag door voldoende respondenten uit een gemeente is ingevuld.

Binge drinken naar GGD-regio

Volgens de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 heeft 18,2% van de jongeren in de afgelopen vier weken vijf of meer drankjes met alcohol bij één gelegenheid gedronken (binge drinken Het drinken van 5 glazen alcohol of meer bij één gelegenheid (Het drinken van 5 glazen alcohol of meer bij één gelegenheid)). Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 10,5 tot 28,7%. Van de jongeren is 25,4% ooit dronken of aangeschoten is geweest. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.

Binge drinken naar gemeente

Per gemeente varieert het percentage jongeren dat in de afgelopen vier weken vijf of meer drankjes met alcohol bij één gelegenheid heeft gedronken van 7,7 tot 50,6%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren. Alle 25 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)'en in Nederland namen eind 2023 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Ruim 188.000 leerlingen beantwoordden vragen over o.a. hun gezondheid en welbevinden, bewegen, middelengebruik en social media en gamen. Het onderzoek werd voor de vierde keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerder in 2015, 2019 en 2021). De meting in 2021 was een extra meting in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

  • P. Geuijen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • D.L. van der A (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)
  • R. Boekee (RIVM)
  • C. Dinnissen (RIVM)
  • C.M. Deuning, red. (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)