Kaarten CBS-Gezondheidsenquête 2020-2022

Op deze website staat een groot aantal kaarten op GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regioniveau over gezondheids-, welzijns- en leefstijlindicatoren op basis van de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-Gezondheidsenquête. Deze zijn te vinden via Regionaal in het linkermenu bij de verschillende onderwerpen.

Indicatoren 2022 uit de CBS-Gezondheidsenquête per GGD-regio:

Gezondheidstoestand Zorggebruik
Leefstijl Overgewicht

  • C.M. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)