Aantal nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker 2022

Sla de grafiek Nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker 2023 over en ga naar de datatabel

Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie, cijfers gedownload op 19 februari 2024

 • De cijfers zijn voorlopig.
 • ICD-O2/3: topografiecode C53
 • Het absoluut aantal nieuwe gevallen is zichtbaar in de tabelweergave.
 • Meer cijfers over incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) per kankersoort zijn te vinden op https://iknl.nl/nkr-cijfers.

In 2023 baarmoederhalskanker ongeveer 890 keer gediagnosticeerd

In 2023 bedroeg het aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van een invasieve vorm van baarmoederhalskanker ongeveer 890 vrouwen (0,10 per 1.000 vrouwen; voorlopige cijfers). Relatief de meeste nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker worden vastgesteld rond de leeftijd van 30 tot en met 34 jaar. Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker is van grote invloed op de verdeling van het aantal nieuwe gevallen naar leeftijd. Vrouwen in de leeftijd van 30 tot en met 60 jaar worden voor het bevolkingsonderzoek uitgenodigd, wat leidt tot een verhoogde kans dat baarmoederhalskanker in deze leeftijdsgroep wordt vastgesteld.

Ruim 6.000 vrouwen met baarmoederhalskanker op 1-1-2023

Op 1 januari 2023 waren er ongeveer 6.200 vrouwen met baarmoederhalskanker (Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie, voorlopige cijfers gedownload 19 februari 2024). Dit komt overeen met 0,69 per 1.000 vrouwen (niet in de grafiek). Het betreft hier de tienjaarsprevalentie. Dit wil zeggen het aantal nog levende vrouwen dat in de loop van de tien jaar voorafgaand aan 1 januari 2023 de diagnose baarmoederhalskanker heeft gekregen.


Trend nieuwe gevallen baarmoederhalskanker 1989-2023

Sla de grafiek Nieuwe gevallen baarmoederhalskanker 1989-2023 over en ga naar de datatabel

Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie, cijfers gedownload op 16 februari 2024

 • Gestandaardiseerd naar de Europese bevolking in 2010 (RESR Revised European Standardized Rate. Cijfer gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw in de Europese bevolking in 2010. (Revised European Standardized Rate. Cijfer gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw in de Europese bevolking in 2010.))
 • De cijfers van 2022 en 2023 zijn voorlopig.
 • ICD-O2/3: topografiecode C53
 • Het absoluut aantal nieuwe gevallen per jaar is zichtbaar in de tabelweergave.
 • Meer cijfers over incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) per kankersoort zijn te vinden op https://iknl.nl/nkr-cijfers.

Toename nieuwe gevallen baarmoederhalskanker

Tussen 2013 en 2019 nam het aantal nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker toe. Na een tijdelijke afname in 2020, nam het aantal nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker weer toe. In 2023 lag het aantal nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker lager dan in het voorafgaande jaar (voorlopige cijfers). De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie). Het absoluut (niet gestandaardiseerd) aantal nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker was 738 in 1989 en  887 in 2023 (voorlopige cijfers).

In 2020 mogelijk minder diagnosen door COVID-19-uitbraak

Het kleiner aantal gediagnosticeerde gevallen in 2020 wordt mogelijk veroorzaakt door uitgestelde huisartsbezoeken, doorverwijzingen en diagnostiek in ziekenhuizen tijdens de COVID-19-uitbraak. Een tijdelijke onderbreking van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker heeft waarschijnlijk geen effect gehad op het aantal diagnoses in 2020, aangezien in het bevolkingsonderzoek met name voorstadia van baarmoederhalskanker worden gevonden. 


Staat van Volkgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid:

 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • T. Hazekamp, red. (RIVM)