Aantal nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker 2021

Sla de grafiek Nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: NKR, cijfers gedownload op 9 februari 2022

 • De cijfers zijn voorlopig.
 • ICD-O-code C53
 • Het absoluut aantal nieuwe gevallen is zichtbaar in de tabelweergave.

Ongeveer 950 diagnoses baarmoederhalskanker in 2021

In 2021 bedroeg het aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van een invasieve vorm van baarmoederhalskanker ongeveer 950 (0,11 per 1.000 vrouwen; voorlopige cijfers). Relatief de meeste nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker worden vastgesteld rond de leeftijd van 30 tot en met 35 jaar. Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker is van grote invloed op de verdeling van het aantal nieuwe gevallen naar leeftijd. Vrouwen in de leeftijd van 30 tot en met 60 jaar worden voor het bevolkingsonderzoek uitgenodigd, wat leidt tot een verhoogde kans dat baarmoederhalskanker in deze leeftijdsgroep wordt vastgesteld.

Circa 5.700 vrouwen met baarmoederhalskanker op 1-1-2021

Op 1 januari 2021 waren er ongeveer 5.700 vrouwen met baarmoederhalskanker (Bron: NKR, voorlopige cijfers gedownload 9 februari 2022). Dit komt overeen met 0,7 per 1.000 vrouwen (niet in de grafiek). Het betreft hier de tienjaarsprevalentie. Dit wil zeggen het aantal nog levende vrouwen dat in de loop van de tien jaar voorafgaand aan 1 januari 2021 de diagnose baarmoederhalskanker heeft gekregen.


Trend nieuwe gevallen baarmoederhalskanker 1989-2021

Sla de grafiek Nieuwe gevallen baarmoederhalskanker 1989-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: NKR, cijfers gedownload op 9 februari 2022

 • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking (ESR)
 • De cijfers van 2020 en 2021 zijn voorlopig.
 • ICD-O-code C53
 • Het absoluut aantal nieuwe gevallen per jaar is zichtbaar in de tabelweergave.

Toename nieuwe gevallen baarmoederhalskanker

Tussen 2013 en 2019 nam het aantal nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker toe. Na een tijdelijke afname in 2020, nam het aantal nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker weer toe in 2021. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie). Het absoluut (niet gestandaardiseerd) aantal nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker was ongeveer 800 in 2020 en  ongeveer 950 in 2021 (voorlopige cijfers).

In 2020 mogelijk minder diagnoses door COVID-19-uitbraak

Het kleiner aantal gediagnosticeerde gevallen in 2020 wordt mogelijk veroorzaakt door uitgestelde huisartsbezoeken, doorverwijzingen en diagnostiek in ziekenhuizen tijdens de COVID-19-uitbraak. Een tijdelijke onderbreking van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker heeft waarschijnlijk geen effect gehad op het aantal diagnoses in 2020, aangezien in het bevolkingsonderzoek met name voorstadia van baarmoederhalskanker worden gevonden. In 2021 was geen effect van de COVID-19-uitbraak te zien op het aantal nieuwe kankerdiagnoses.


Verwachte stijging aantal nieuwe gevallen baarmoederhalskanker door alleen demografie

Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal het absoluut aantal nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker in de periode 2018-2040 naar verwachting met 11% stijgen. De toename zal groter of kleiner kunnen zijn door andere (niet-demografische) ontwikkelingen die de kans op het vóórkomen van baarmoederhalskanker beïnvloeden (Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning).


Staat van Volkgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid:

 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • H.B.M. Hilderink (RIVM)
 • M.J.J.C. Poos (RIVM)
 • C. Hendriks (RIVM)