Trend vijfjaarsoverleving baarmoederhalskanker_1991-2020

Sla de grafiek Trend relatieve vijfjaarsoverleving baarmoederhalskanker over en ga naar de datatabel

Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie

  • ICD-O2/3: topografiecode C53
  • De cijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2).
  • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.
  • Meer cijfers over overleving per kankersoort zijn te vinden op NKR Cijfers.

Overleving baarmoederhalskanker toegenomen

De overleving van vrouwen met baarmoederhalskanker is toegenomen. Van de vrouwen die in de periode 1991-1995 werden gediagnosticeerd met baarmoederhalskanker was 63% na vijf jaar nog in leven. Van de vrouwen die in de periode 2016-2020 werden gediagnosticeerd met baarmoederhalskanker was 69% na vijf jaar nog in leven.


 Staat van Volksgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid:

  • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))