Trend vijfjaarsoverleving baarmoederhalskanker

Sla de grafiek Trend vijfjaarsoverleving baarmoederhalskanker over en ga naar de datatabel

Bron: NKR

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code C53
  • De cijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2).
  • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.

Weinig ontwikkeling in overleving baarmoederhalskanker

De overleving bij baarmoederhalskanker is in een periode van twintig jaar licht verbeterd. De relatieve vijfjaarsoverleving bedroeg 63,5% voor vrouwen die in de periode 1991-1995 werden gediagnosticeerd met baarmoederhalskanker en 67,8% voor vrouwen die in de periode 2011-2015 werden gediagnosticeerd.


 Staat van Volksgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid:

  • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H.B.M. Hilderink (RIVM)
  • M.J.J.C. Poos (RIVM)