Sterfte aan baarmoederhalskanker 2020

Sla de grafiek Sterfte aan baarmoederhalskanker 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code C53
 • Cijfers zijn voorlopig
 • De absolute sterfte is zichtbaar in de tabelweergave

In 2020 overleden 229 vrouwen aan baarmoederhalskanker

In 2020 overleden 229 vrouwen (2,6 per 100.000 vrouwen) aan baarmoederhalskanker. De sterfte neemt toe met de leeftijd.


Sterfte aan baarmoederhalskanker 1980-2020

Sla de grafiek Sterfte aan baarmoederhalskanker 1980-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code C53
 • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2020
 • De absolute sterfte (niet gestandaardiseerd) is zichtbaar in de tabelweergave
 • De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen (zie Verantwoording).

Sterfte met ruim 60% afgenomen in de periode 1980-2011

De sterfte als gevolg van baarmoederhalskanker is in de periode 1980-2011 met ruim 60% afgenomen en is daarna gestabiliseerd. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie). Er zijn aanwijzingen dat de invoering van het bevolkingsonderzoek sterk heeft bijgedragen aan de daling van de sterfte aan baarmoederhalskanker (Gezondheidsraad 2011Gezondheidsraad, Screening op baarmoederhalskanker, Den Haag (2011)).
Het absoluut aantal vrouwen dat is overleden aan baarmoederkanker (niet gestandaardiseerd) is met 43% afgenomen, van 334 in 1980 naar 189 in 2011. In 2020 overleden 229 vrouwen aan baarmoederhalskanker (voorlopige cijfers).


 Staat van Volksgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid:

 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • H.B.M. Hilderink (RIVM)
 • M.J.J.C. Poos (RIVM)