Lager deelnamepercentage in de steden in de Randstad

Er zijn grote regionale verschillen in het deelnamepercentage bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Het deelnamepercentage per gemeente varieert tussen de 18,0 en 62,0%. In de grote steden in de Randstad is het aandeel onderzochte vrouwen het laagst. Het deelnamepercentage is het hoogst in het oosten van het land. In 2022 werden in totaal 720.275 vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Het betreft hier zowel deelname via een cervixuitstrijk bij de huisarts (78%) als via een zelfafnameset (22%). In 2022 hebben 331.657 vrouwen gehoor gegeven aan de uitnodiging en zijn onderzocht. Het deelnamepercentage komt hiermee op 46,0% (Erasmus MC 2023Erasmus MC, Landelijke monitor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2022, Rotterdam (2023)). 

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


Meeste gevallen baarmoederhalskanker in het noorden

Deze kaart toont het jaarlijks aantal vastgestelde diagnoses van baarmoederhalskanker per 10.000 vrouwen. In onder andere de noordelijke provincies komt baarmoederhalskanker relatief het vaakst voor. In de periode 2016-2019 zijn er 3.331 nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie. Dat betekent dat gemiddeld per jaar in Nederland 1,0 van de 10.000 vrouwen te maken krijgt met deze vorm van kanker. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd, omdat voor deze factor is gecorrigeerd. 

Meer informatie


Meeste gevallen baarmoederlichaamtumoren in Noord-Nederland

Deze kaart toont het jaarlijks aantal vastgestelde diagnoses van baarmoederlichaamtumoren per 10.000 vrouwen. In de drie noordelijke provincies en regio Gelderland-Zuid komt kanker aan het baarmoederlichaam relatief vaak voor. In de periode 2016-2019 zijn er 8.019 nieuwe gevallen van baarmoederlichaamtumoren geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie. Dat betekent dat gemiddeld per jaar in Nederland 2,3 van de 10.000 vrouwen te maken krijgt met deze vorm van kanker. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd, omdat voor deze factor is gecorrigeerd.

Meer informatie


  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M.P.H. Koster (RIVM)