1.360 ziekenhuisopnamen voor baarmoederhalskanker 

In 2020 waren er 1.360 klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) voor baarmoederhalskanker. Het totale aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 4.700 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 3,5 dagen bedroeg. Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.

Tabel: Ziekenhuisopnamen voor baarmoederhalskanker 2020
  Vrouwen
Aantal klinische opnamen 1.360
Aantal verpleegdagen 4.700
Gemiddelde opnameduur (dagen) 3,5
Aantal dagopnamen 1.930
Aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een… (Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…) 15
Totaal aantal opnamen 3.305

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code: C53
 • Aantal opnamen en verpleegdagen zijn afgerond op vijftallen
 • Cijfers zijn voorlopig
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Ziekenhuisopnamen baarmoederhalskanker 2020

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen baarmoederhalskanker 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: C53
 • Cijfers zijn voorlopig
 • Het absolute aantal ziekenhuisopnamen is zichtbaar in de tabelweergave
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Meeste ziekenhuisopnamen baarmoederhalskanker bij vrouwen van 45 tot en met 49 jaar 

In 2020 waren er 1.360 ziekenhuisopnamen voor baarmoederhalskanker in Nederland. Dit aantal komt overeen met 1,5 opnamen per 10.000 vrouwen. In de laagste leeftijdsklassen, tot en met 19 jaar, waren er geen opnamen. Het aantal opnamen is het hoogst in de leeftijdsklasse van 45 tot en met 49 jaar. Daarna neemt het aantal opnamen af met de leeftijd, met uitzondering van de leeftijdsklasse van 75 tot en met 79 jaar. 


Ziekenhuisopnamen baarmoederhalskanker 1981-2020

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen baarmoederhalskanker 1981-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Medische Registratie (1981-2012) en Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (2013-2020). De cijfers zijn gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022 en bewerkt (gestandaardiseerd) door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

 • ICD-9 International Classification of Diseases, ninth revision (International Classification of Diseases, ninth revision)-codes: 180 (1981-2012); ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: C53 (2013-2020)
 • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de gemiddelde bevolking van Nederland in 2020
 • De absolute cijfers (niet gestandaardiseerd) zijn zichtbaar in de tabelweergave
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).

Minder ziekenhuisopnamen baarmoederhalskanker in 2020

Het aantal ziekenhuisopnamen voor baarmoederhalskanker nam in de periode 1981-1991 af en bleef daarna redelijk stabiel tot 2019. In coronajaar 2020 waren er minder ziekenhuisopnamen voor baarmoederhalskanker dan in de voorafgaande jaren.  In 2020 was ook sprake van minder gediagnosticeerde gevallen van baarmoederhalskanker. De weergegeven trends zijn gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie).  Het absolute (niet gestandaardiseerde) aantal ziekenhuisopnamen is zichtbaar in de tabelweergave van de grafiek. 

Algehele afname ziekenhuisopnamen in 2020 door COVID-19

In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020. Tijdens de coronagolven in 2020 werd een deel van de reguliere (niet-COVID-19) zorg uitgesteld. De mate van afname verschilt per diagnose en leeftijdsgroep (CBS, 2022).


 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • C. Hendriks, red. (RIVM)