Zorguitgaven baarmoederhalskanker naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven baarmoederhalskanker naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code: C53

Zorguitgaven 123 miljoen voornamelijk screening en vaccinatie

In 2019 bedroegen de geraamde zorguitgaven voor baarmoederhalskanker 122,8 miljoen euro. Dit kwam overeen met 0,13% van de totale uitgaven voor de Nederlandse gezondheidszorg. De zorguitgaven voor vrouwen met baarmoederhalskanker omvatte 1,9% van de totale uitgaven voor nieuwvormingen (mannen en vrouwen) en 3,7% van de totale uitgaven voor nieuwvormingen bij vrouwen. Van de uitgaven aan zorg voor baarmoederhalskanker ging 30,5% naar de openbare gezondheidszorg. Dit deel van de uitgaven werd voornamelijk gemaakt in het kader van het bevolkingsonderzoek (screening). Daarnaast speelden de uitgaven aan het Rijksvaccinatieprogramma nog een significante rol (HPV Humaan papilloma virus (Humaan papilloma virus) vaccinatie).


Zorguitgaven baarmoederhalskanker naar leeftijd

Sla de grafiek Zorguitgaven baarmoederhalskanker naar leeftijd 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code: C53

Leeftijd patroon voor uitgaven aan baarmoederhalskanker

De zorguitgaven voor baarmoederhalskanker laten een eerste piek zien bij 10- tot en met 14-jarigen, dit wordt veroorzaakt door het Rijksvaccinatieprogramma waarbij meisjes in deze leeftijdsgroep worden gevaccineerd tegen HPV Humaan papilloma virus (Humaan papilloma virus) ter voorkoming van baarmoederhalskanker. Vervolgens zien we dat grotendeels van de uitgaven voor 30- tot 65-jarigen zijn. Ruim de helft hiervan wordt direct veroorzaakt door het bevolkingsonderzoek (screening) waarvoor 30- tot 60-jarige vrouwen iedere vijf jaar worden uitgenodigd.


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)