Laagste sterfte aan dementie in Zeeland en Noord- en Oost-Gelderland

Het laagste sterftecijfer aan dementie is geregistreerd in Zeeland en de regio Noord- Oost-Gelderland. Regio's met een hoge sterfte aan dementie liggen geconcentreerd in het midden en zuiden van Nederland.In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 ongeveer 53.800 personen door ongevallen overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 13.450 sterfgevallen.  

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


  • C. Deuning (RIVM)
  • H. Giesbers (RIVM)