Dementie leidt tot relatief veel ziektelast

Dementie leidt tot een relatief groot verlies aan kwaliteit van leven, en is daarnaast een belangrijke doodsoorzaak. Hierdoor staat dementie hoog in de rangorde van ziekten die verantwoordelijk zijn voor de meeste ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). (De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) in Nederland. Op basis van cijfers over 2018 neemt dementie de achtste plek in van een selectie van 75 ziekten waarvoor de de ziektelast in het kader van de VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.)-2020 is berekend. Bij mannen staat dementie op de achtste plaats en bij vrouwen op de derde plaats.

Ziektelast van dementie neemt toe

De ziektelast van de meeste aandoeningen neemt toe. Dit komt vooral omdat door de vergrijzing de prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) van de meeste aandoeningen toeneemt. Hoe vaker een ziekte voorkomt, hoe hoger de totale ziektelast van die ziekte in de bevolking. Vooral de ziektelast door ouderdomsziekten neemt hierdoor toe. De ziektelast is een combinatie van het aantal verloren levensjaren en het aantal jaar dat we leven met een ziekte, gecorrigeerd voor de ernst van de ziekte (ziektejaarequivalenten).

  • H.B.M. Hilderink (RIVM)
  • A.M. Gommer (RIVM)
  • M.J.J.C. Poos (RIVM)