Percentage mensen met dementie lager dan EU-gemiddelde

Het percentage mensen met dementie in Nederland ligt onder het gemiddelde van de landen van de Europese Unie (EU Europese unie (Europese unie)). Dit blijkt uit schattingen voor 2018 van Alzheimer Europe (Alzheimer Europe, 2019). Bij het schatten van het vóórkomen in de verschillende landen is er van uitgegaan dat de verdeling van het percentage mensen met dementie over de verschillende leeftijdsgroepen in EU-landen gelijk is. Verschillen in percentages mensen met dementie komen daardoor overeen met verschillen in de leeftijdsopbouw van de bevolking. Hierbij hebben de meest vergrijsde landen het hoogste percentage mensen met dementie en de minst vergrijsde het laagste percentage.

  • E.A. van der Wilk, red. (RIVM)