Interactief overzicht sterftecijfers

Op VZinfo worden de sterftecijfers voor een selectie van doodsoorzaken gepresenteerd in een interactief overzicht. Voor alle onderwerpen zijn sterftecijfers beschikbaar naar leeftijd en geslacht. Naast de huidige situatie zijn er per ziekte/aandoening ook trends beschikbaar.

Vorm van dementie bij overlijden vaak niet gespecificeerd

In 2021 overleden 14.588 personen met dementie als onderliggende doodsoorzaak De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. (De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. ), 4.989 mannen en 9.569 vrouwen. Bij 64% van de mensen die als gevolg van dementie overleden, is de vorm van dementie waaraan men overleed niet gespecificeerd. Bij een kwart van de totale groep was de doodsoorzaak de ziekte van Alzheimer en bij 8% vasculaire dementie.

Tabel: Sterfte dementie naar geslacht en vorm van dementie 2021
Omschrijving Mannen Vrouwen Totaal % van totaal
Dementie bij ziekte van Alzheimer (F00) 0 0 0 0
Vasculaire dementie (F01) 551 586 1.137 7,8
Dementie bij elders geclassificeerde ziekten (F02) 0 0 0 0
Niet-gespecificeerde dementie (F03) 2.981 6.362 9.343 64,2
Ziekte van Alzheimer (G30) 1.142 2.366 3.508 24,1
Overige degeneratieve ziekten van het zenuwstelsel,
niet elders geclassificeerd a (G31)
315 255 570 3,9
Totaal (F00-F03, G30, G31) 4.989 9.569 14.588 100


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (versie v2022-06-23)

a) In de meeste gevallen gaat het hier om een andere vorm van dementie.

  • Cijfers zijn voorlopig
  • Aan de codes F00 en F02 worden geen sterfgevallen toegeschreven. Dit zijn symptoomcodes die niet worden geregistreerd als onderliggende doodsoorzaak. 

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C. Deuning, red. (RIVM)
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)