Interactief overzicht sterftecijfers

Op VZinfo worden de sterftecijfers voor een selectie van doodsoorzaken gepresenteerd in een interactief overzicht. Voor alle onderwerpen zijn sterftecijfers beschikbaar naar leeftijd en geslacht. Naast de huidige situatie zijn er per ziekte/aandoening ook trends beschikbaar.

Vorm van dementie bij overlijden vaak niet gespecificeerd

In 2022 overleden 16.142 personen met dementie als onderliggende doodsoorzaak De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. (De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt.), 5.530 mannen en 10.612 vrouwen. Bij 65% van de mensen die als gevolg van dementie overleden, is de vorm van dementie waaraan men overleed niet gespecificeerd. Bij een kwart van de totale groep was de doodsoorzaak de ziekte van Alzheimer en bij 7% vasculaire dementie.

Tabel: Sterfte dementie naar geslacht en vorm van dementie 2022
Type Mannen Vrouwen Totaal % van totaal
Dementie bij ziekte van Alzheimer (F00) 0 0 0 0
Vasculaire dementie (F01) 539 602 1.141 7,1
Dementie bij elders geclassificeerde ziekten (F02) 0 0 0 0
Niet-gespecificeerde dementie (F03) 3.348 7.128 10.476 64,9
Ziekte van Alzheimer (G30) 1.239 2.661 3.954 24,5
Overige degeneratieve ziekten van het zenuwstelsel,
niet elders geclassificeerd a (G31)
350 221 571 3,5
Totaal (F00-F03, G30, G31) 5.530 10.612 16.142 100

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (versie v2023-07-10)

a) In de meeste gevallen gaat het hier om een andere vorm van dementie.

  • Cijfers zijn voorlopig
  • Aan de codes F00 en F02 worden geen sterfgevallen toegeschreven. Dit zijn symptoomcodes die niet worden geregistreerd als onderliggende doodsoorzaak. 

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)