Meer mannen dan vrouwen gebruiken cannabis

In 2022 gaf 7,8% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder aan in het afgelopen jaar cannabis te hebben gebruikt (10,9% van de mannen en 4,8% van de vrouwen). Dit percentage is het hoogst bij jongeren van 18 tot en met 24 jaar. Vervolgens neemt het cannabisgebruik af met het ouder worden. In 2022 gaf in totaal 4,8% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder aan in de afgelopen maand cannabis te hebben gebruikt (7,1% van de mannen en 2,5% van de vrouwen; niet in grafiek).


Veel minder gebruikers van harddrugs, lachgas en paddo's dan van cannabis

Het percentage mensen van 18 jaar en ouder dat in het afgelopen jaar harddrugs, lachgas of paddo's heeft gebruikt lag in 2022 duidelijk lager vergeleken met het gebruik van cannabis. In het afgelopen jaar zijn ecstasy (3,9%) en cocaïne (2,4%) het meest gebruikt. Mannen hebben vaker dan vrouwen hard- of softdrugs gebruikt. Bij harddrugsgebruik is vaak sprake van een onderschatting van het werkelijke gebruik. Deze middelen kennen veel gebruikers die vaak niet in onderzoek terechtkomen, zoals dak- en thuislozen en geïnstitutionaliseerden.


Trend cannabisgebruik 2014-2021

Sla de grafiek Trend cannabisgebruik 2014-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut

  • * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2021 en getoetst.
  • (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
  • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Cannabisgebruik is licht gestegen

Tussen 2014 en 2021 is het percentage volwassenen (18+) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt licht gestegen.  Deze  stijging is significant voor zowel mannen, vrouwen als de totale groep volwassenen.

Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd

Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.


Trend gebruik harddrugs 2014-2021

Sla de grafiek Trend gebruik harddrugs afgelopen jaar 2014-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut

  • * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2021 en getoetst.
  • (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
  • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording; voor meer informatie.

Toenemende trend in gebruik ecstasy en cocaïne

Het percentage volwassenen dat het afgelopen jaar ecstasy heeft gebruikt is significant gestegen tussen 2014 en 2021. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen als de gehele groep (niet in grafiek). Ook het gebruik van cocaïne in het afgelopen jaar is bij volwassenen significant gestegen. Deze stijging geldt wel voor vrouwen maar niet voor mannen (niet in grafiek). Het gebruik van amfetamine is tussen 2014 en 2021 stabiel gebleven. 

Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd

Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.


  • M.H.D. Plasmans (RIVM)
  • T.C.H. Hazekamp, red. (RIVM)
  • E.M. Zantinge, red. (RIVM)