GGD-regio's

Gemeenten

  • Gemeentecijfers worden hier alleen gepresenteerd wanneer de betreffende vraag door voldoende respondenten uit een gemeente is ingevuld.

Cannabisgebruik naar GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio

In Nederland heeft 8,2% van de jongeren ooit cannabis (wiet (marihuana) of hasj) gebruikt. Per regio varieert het percentage van 5,6 tot 13,4%. Het percentage jongeren dat de laatste vier weken cannabis heeft gebruikt is 4,4%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.

Cannabisgebruik naar gemeente

Per gemeente varieert het percentage jongeren dat ooit cannabis heeft gebruikt van 1,5 tot 20,3%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)'en in Nederland namen eind 2021 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Bijna 167.000 leerlingen beantwoordden vragen over o.a. hun gezondheid en welbevinden, bewegen, impact van corona, middelengebruik en social media en gamen. Het onderzoek werd voor de derde keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerder in 2015 en 2019). Het betreft een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

  • P. Geuijen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • D.L. van der A (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)
  • R. Boekee (RIVM)
  • C. Dinnissen (RIVM)
  • C.M. Deuning, red. (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)