Illustratie
Tabel: Bronnen bij de cijfers over drugsgebruik
Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
Leefstijlmonitor (LSM)/Gezondheidsenquête Ooit, afgelopen maand, afgelopen jaar cannabis gebruikt; afgelopen jaar harddrugs gebruikt (percentages) Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar  LSMGezondheidsenquête
Leefstijlmonitor (LSM)/ Peilstationsonderzoek Scholieren Ooit, afgelopen maand, afgelopen jaar cannabis gebruikt; ooit harddrugs, paddo's of lachgas gebruikt (percentages) Nederlandse scholieren van 12 t/m 16 jaar LSMPeilstations Scholieren
Leefstijlmonitor (LSM)/ HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland Ooit, afgelopen maand, afgelopen jaar cannabis gebruikt; ooit ecstasy of lachgas gebruikt (percentages) Nederlandse scholieren van 12 t/m 16 jaar LSMHBSC-Nederland
Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs 2023 Ooit, afgelopen jaar drugs gebruikt Nederlandse hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs)- en wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs)-studenten  Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs
Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)’en en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Ooit wiet of hasj gebruikt Nederlandse scholieren in klas 2 en 4 Gezondheidsmonitor Jeugd op ZorggegevensWebsite Gezondheidsmonitors
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ ()) Ziekenhuisopnamen door drugsgebruik Nederlandse bevolking LBZ
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) Ooit, afgelopen jaar cannabis  of harddrugs gebruikt (percentages) Europese bevolking EMCDDA, Statistisch Bulletin
European School Survey on Alcohol and other Drugs (ESPAD) In de afgelopen 30 dagen cannabis gebruikt; ooit harddrugs gebruikt (percentages) Europese scholieren van 15 en 16 jaar

ESPADESPAD-Group 2020ESPAD-Group, ESPAD Report 2019 — Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, Luxembourg (2020)