Meer mannen dan vrouwen gebruiken cannabis

In 2023 gaf 7,6% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder aan in het afgelopen jaar cannabis te hebben gebruikt (10,8% van de mannen en 4,5% van de vrouwen). Dit percentage is het hoogst bij jongeren van 20 tot en met 24 jaar. Vervolgens neemt het cannabisgebruik af met het ouder worden. In 2023 gaf in totaal 4,9% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder aan in de afgelopen maand cannabis te hebben gebruikt (7,2% van de mannen en 2,6% van de vrouwen; niet in grafiek).


Veel minder gebruikers van andere drugs dan van cannabis

Het percentage mensen van 18 jaar en ouder dat in het afgelopen jaar ecstasy, cocaïne, amfetamine, paddo's of lachgas heeft gebruikt lag in 2023 duidelijk lager vergeleken met het gebruik van cannabis. In het afgelopen jaar zijn ecstasy (3,8%) en cocaïne (2,2%) het meest gebruikt. Mannen gebruiken de verschillende soorten drugs vaker dan vrouwen. Bij sommige soorten drugs is er sprake van een onderschatting van het werkelijke gebruik. Deze middelen kennen veel gebruikers die vaak niet in onderzoek terechtkomen, zoals dak- en thuislozen en geïnstitutionaliseerden.


Trend cannabisgebruik 2014-2022

Sla de grafiek Trend cannabisgebruik 2014-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut

  • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2022 en getoetst.
  • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Cannabisgebruik nagenoeg stabiel in de afgelopen 8 jaar

Tussen 2014 en 2022 is het percentage volwassenen (18+) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt nagenoeg stabiel. Dit geldt zowel voor de totale groep als voor mannen en vrouwen afzonderlijk.


Trend gebruik amfetamine, ecstasy en cocaïne 2014-2022

Sla de grafiek Trend gebruik amfetamine, ecstasy en cocaïne 2014-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut

  • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2022 en getoetst.
  • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording; voor meer informatie.

Toenemende trend in gebruik ecstasy en cocaïne in de afgelopen 8 jaar

Het percentage volwassenen dat het afgelopen jaar ecstasy heeft gebruikt is significant gestegen tussen 2014 en 2022. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen als de gehele groep (niet in grafiek). Ook het gebruik van cocaïne in het afgelopen jaar is bij volwassenen significant gestegen. Deze stijging geldt wel voor zowel mannen als vrouwen als de gehele groep (niet in grafiek). Het gebruik van amfetamine is tussen 2014 en 2022 stabiel gebleven. 


  • M.H.D. Plasmans (RIVM)
  • V. Hermans, red. (RIVM)
  • E.M. Zantinge, red. (RIVM)