Meeste drugsgebruik in de regio Amsterdam

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio Amsterdam is het percentage volwassen dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden drugs te hebben gebruikt significant het hoogst (22,6%). In de GGD-regio Zeeland en regio's in het oosten is het percentage volwassen dat drugs gebruikt significant lager dan in de rest van Nederland. In de periode 2017-2019 geeft gemiddeld 9,2% van de volwassen aan in de afgelopen 12 maanden voorafgaande aan de gezondheidsenquête drugs te hebben gebruikt.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.


Meeste cannabisgebruik in de regio Amsterdam

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio Amsterdam is het percentage volwassen dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden cannabis te hebben gebruikt significant het hoogst (16,9%). In de GGD-regio's Noord- en Oost-Gelderland, Zuid Holland Zuid, Twente, Zeeland en Gelderland-Midden  is het percentage volwassen dat cannabis gebruikt significant lager (minder dan 5%) dan in de rest van Nederland. In de periode 2017-2019 geeft gemiddeld 7,3% van de volwassen aan in de afgelopen 12 maanden voorafgaande aan de gezondheidsenquête cannabis te hebben gebruikt.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.


Minder behandelperioden in het zuiden en westen

Het aantal behandelperioden (episoden) van cliënten die een beroep doen op de verslavingszorg voor een cannabisverslaving (als hoofdreden) is lager in enkele regio's in het zuiden en westen van Nederland. In het noorden en oosten van Nederland is het aantal episoden relatief hoger. In 2015 waren er in totaal ruim 11.000 episoden, oftewel 8 episoden per 10.000 inwoners van 15 jaar en ouder. Alleen behandelperioden van cliënten waarvan de woonplaats bekend is, zijn meegenomen in de berekeningen. Het aantal mensen dat bij de verslavingszorg vanwege een cannabisprobleem in behandeling is, is slechts een indicatie. Veel mensen blijven buiten het zicht van de hulpverlening.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C. Deuning (RIVM)
  • H. Giesbers (RIVM)