Meeste drugsgebruik in de regio Amsterdam

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio Amsterdam is het percentage volwassenen dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden drugs te hebben gebruikt significant het hoogst (21,8%). In de GGD-regio Zeeland en veel regio's in het oosten is het percentage volwassenen dat drugs gebruikt significant lager dan in de rest van Nederland. In de periode 2020-2022 geeft gemiddeld 10,2% van de volwassenen aan in de afgelopen 12 maanden voorafgaande aan de gezondheidsenquête drugs te hebben gebruikt.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.


Meeste cannabisgebruik in de regio Amsterdam

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio Amsterdam is het percentage volwassenen dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden cannabis te hebben gebruikt significant het hoogst (15,6%). In de GGD-regio's Zeeland, Noord- en Oost-Gelderland, Limburg-Noord, Twente en Drenthe  is het percentage volwassenen dat cannabis gebruikt significant lager (minder dan 5%) dan in de rest van Nederland. In de periode 2020-2022 geeft gemiddeld 7,9% van de volwassenen aan in de afgelopen 12 maanden voorafgaande aan de gezondheidsenquête cannabis te hebben gebruikt.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.


  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)