Geslacht

Sla de grafiek Cannabisgebruik scholieren 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM

 • De HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-studie is uitgevoerd in het najaar van 2021. Corona en de coronamaatregelen hebben mogelijk de leefstijl van scholieren beïnvloed.

Leeftijd

Sla de grafiek Cannabisgebruik scholieren naar leeftijd 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM

 • De HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-studie is uitgevoerd in het najaar van 2021. Corona en de coronamaatregelen hebben mogelijk de leefstijl van scholieren beïnvloed.

Bijna één op de tien scholieren heeft ooit cannabis gebruikt

Van de leerlingen van 12 tot en met 16 jaar in het voortgezet onderwijs heeft één op de tien (10%) ooit cannabis gebruikt, ongeveer evenveel jongens als meisjes. Eén op de 18 leerlingen (bijna 6%) heeft in de maand voorafgaand aan het onderzoek nog cannabis gebruikt. 
Cannabisgebruik neemt toe met de leeftijd. Onder de 12-jarigen heeft minder dan 2% ervaring met cannabisgebruik. Dit percentage neemt toe tot 28% van de 16-jarigen. Ook het gebruik in de afgelopen maand stijgt met het ouder worden. Dit recente gebruik neemt toe van minder dan 1% onder de 12-jarigen tot 15% onder de 16-jarigen. 


Trend cannabisgebruik ooit in het leven 2003-2021

Sla de grafiek Trend cannabisgebruik ooit in het leven scholieren 2003-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM, 2003-2015 en 2019; HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM, 2017, 2021

 • De intervallen tussen de meetjaren zijn niet overal gelijk.
 • De laatste HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-studie is uitgevoerd in het najaar van 2021. Corona en de coronamaatregelen hebben mogelijk de leefstijl van scholieren beïnvloed.

 

Cannabisgebruik bij scholieren neemt niet langer af

Het percentage 12- tot en met 16-jarigen dat ooit cannabis heeft gebruikt was in 2021 (10%) lager dan in 2003 (17%). De afname deed zich met name voor in de periode 2003-2015. Sinds 2015 ligt het percentage 12- tot en met 16-jarigen dat ervaring heeft met het gebruik van cannabis rond de 10% en neemt niet langer af. Deze trend is zowel bij jongens als bij meisjes te zien. 


Gebruik van drugs anders dan cannabis ooit in het leven 2019 en 2021

Sla de grafiek Gebruik van drugs anders dan cannabis ooit in het leven 2019 en 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM, 2019; HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM, 2021

 • Meetjaren: 2019 voor cocaïne, amfetamine, en paddo's; 2021 voor ecstasy en lachgas
 • De HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-studie is uitgevoerd in het najaar van 2021. Corona en de coronamaatregelen hebben mogelijk de leefstijl van scholieren beïnvloed.

Eén op de 20 scholieren heeft ervaring met lachgas 

Van de scholieren van 12 tot en met 16 jaar heeft ongeveer één op de 20 ooit lachgas gebruikt (5%). Dit percentage is het hoogst onder de 16-jarigen (9%, niet in figuur, zie Boer et al. 2022Boer, M., Dorsselaer, S., de Looze, M., de Roos, S., Brons, H., van den Eijnden, R., Monshouwer, K, Huijnk, W., ter Bogt, T., Vollebergh, W., Stevens, G., HBSC 2021 Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland, Utrecht (2022) ).  Minder scholieren gebruiken ecstasy, cocaïne, amfetamine of paddo's (<2%). Er zijn geen verschillen tussen jongens en meisjes in het gebruik van ecstasy of lachgas. Wel is het gebruik van cocaïne, amfetamine en paddo's hoger onder jongens dan onder meisjes (Rombouts et al. 2019Rombouts, Dorsselaer, S., Scheffers - van Schayck, T., Tuithof, M., Kleinjan, M, Monshouwer, K, Jeugd en riskant gedrag 2019, Utrecht (2019)).  


Trend andere drugs dan cannabis ooit in leven scholieren 2003-2021

Sla de grafiek Trend andere drugs dan cannabis ooit in leven scholieren 2003-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM, 2003-2015 en 2019; HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM, 2017, 2021

 • De intervallen tussen de meetjaren zijn niet overal gelijk. Niet van alle jaren zijn cijfers beschikbaar.
 • De laatste HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-studie is uitgevoerd in het najaar van 2021. Corona en de coronamaatregelen hebben mogelijk de leefstijl van scholieren beïnvloed.

Gebruik lachgas sterk afgenomen in 2021 

Het percentage scholieren dat ooit lachgas heeft gebruikt is in 2021 sterk afgenomen ten opzichte van eerdere jaren. Het percentage scholieren dat ervaring heeft met ecstasy, cocaïne, amfetamine of paddo's  is stabiel gebleven (Boer et al. 2022Boer, M., Dorsselaer, S., de Looze, M., de Roos, S., Brons, H., van den Eijnden, R., Monshouwer, K, Huijnk, W., ter Bogt, T., Vollebergh, W., Stevens, G., HBSC 2021 Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland, Utrecht (2022)Rombouts et al. 2019Rombouts, Dorsselaer, S., Scheffers - van Schayck, T., Tuithof, M., Kleinjan, M, Monshouwer, K, Jeugd en riskant gedrag 2019, Utrecht (2019)).  


Drugsgebruik

Sla de grafiek Drugsgebruik studenten 2023 over en ga naar de datatabel

Bron: Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Trimbos-instituut.

 • Onder psychedelica vallen paddo's en/of truffels, 2C-B 4-broom-2,5-dimethoxyfenethylamine. Dit is een harddrug met, afhankelijk van de dosering, een euforisch/stimulerend tot hallucinogeen effect. (4-broom-2,5-dimethoxyfenethylamine. Dit is een harddrug met, afhankelijk van de dosering, een euforisch/stimulerend tot hallucinogeen effect.) en LSD D-lysergic acid diethylamide. Harddrug met sterke invloed op het gevoel, het bewustzijn en de waarneming (Hallucinogeen). (D-lysergic acid diethylamide. Harddrug met sterke invloed op het gevoel, het bewustzijn en de waarneming (Hallucinogeen).).
 • 3-MMC: 3-Methylmethcathinone

Drugsgebruik naar opleiding

Sla de grafiek Drugsgebruik studenten naar opleidingsniveau 2023 over en ga naar de datatabel

Bron: Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Trimbos-instituut.

 • Onder psychedelica vallen paddo's en/of truffels, 2C-B 4-broom-2,5-dimethoxyfenethylamine. Dit is een harddrug met, afhankelijk van de dosering, een euforisch/stimulerend tot hallucinogeen effect. (4-broom-2,5-dimethoxyfenethylamine. Dit is een harddrug met, afhankelijk van de dosering, een euforisch/stimulerend tot hallucinogeen effect.) en LSD D-lysergic acid diethylamide. Harddrug met sterke invloed op het gevoel, het bewustzijn en de waarneming (Hallucinogeen). (D-lysergic acid diethylamide. Harddrug met sterke invloed op het gevoel, het bewustzijn en de waarneming (Hallucinogeen).).
 • Frequent gebruik is gedefinieerd als minstens één keer per week in de afgelopen 12 maanden.
 • Recent gebruik is gedefinieerd als gebruik in de afgelopen maand

Bijna de helft van de studenten gebruikte ooit cannabis

Bijna de helft van de studenten in het hoger onderwijs (hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs) en wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs)) heeft ooit cannabis gebruikt en 29% van de studenten gebruikte dat in het afgelopen jaar. Bij 6% van de studenten was er sprake van frequent cannabisgebruik: minstens één keer per week in de afgelopen 12 maanden. Van de andere drugs werden ecstasy (14%), psychedelica (8%) en cocaïne (7%) het meest gebruikt in het afgelopen jaar. Recent psychedelica gebruik komt vaker voor onder wo-studenten dan hbo-studenten (Nuijen et al. 2023Nuijen, Verweij, Dopmeijer, van Wamel, A., Schouten, F., Buijs, M., van der Horst, M., van den Brink, C.L., Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs 2023, Bilthoven (2023)).


 • M.C.M. Busch (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • S.A.F.M. van Dorsselaer (Trimbos-instituut)
 • V. Hermans, red. (RIVM)
 • E.M. Zantinge, red. (RIVM)