De ervaren gezondheid wordt slechter met de leeftijd

Van alle Nederlanders ervaart 77,2% de eigen gezondheid als (zeer) goed. Bij mannen is het percentage met een (zeer) goede ervaren gezondheid iets groter dan bij vrouwen. Met het ouder worden neemt het aandeel mensen met een (zeer) goede ervaren gezondheid af. Van de kinderen en jongeren tot en met 17 jaar ervaart 94,5% de gezondheid als (zeer) goed. Van de 75-plussers is dat nog 55,6%.


Mannen voelen zich gezonder dan vrouwen

Bij de meeste leeftijdscategorieën voelen mannen zich in 2022 iets gezonder dan vrouwen. Bij kinderen en jongeren tot en met 17 jaar zijn er nauwelijks verschillen tussen jongens en meisjes en bij volwassenen van 65 tot en met 74 jaar voelen de vrouwen zich iets gezonder dan mannen.


Geslacht

Sla de grafiek Trend (zeer) goed ervaren gezondheid 1990-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

  • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2022 en getoetst.
  • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Leeftijd

Sla de grafiek Trend (zeer) goed ervaren gezondheid 1990-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Gezondheidsenquête

  • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2022 en getoetst.
  • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Percentage dat zich gezond voelt is licht gestegen

Het percentage mensen in de bevolking dat zich (zeer) gezond voelt is licht gestegen tussen 1990 en 2022, al zijn er wel schommelingen. Dit geldt voor zowel mannen, vrouwen als de totale bevolking. Ook bij de leeftijdsgroepen 0 tot en met 17 jaar en 65 jaar en ouder is het percentage personen met een (zeer) goed ervaren gezondheid significant gestegen. In de afgelopen vijf jaar is er geen significante stijging van het percentage mensen dat zich (zeer) gezond voelt te zien voor de totale bevolking, mannen, vrouwen en alle leeftijdsgroepen afzonderlijk.


  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • E.M. Zantinge, red. (RIVM)
  • T.C.H. Hazekamp, red (RIVM)