Ervaren gezondheid naar geslacht, leeftijd en inkomen

Sla de grafiek (Zeer) goed ervaren gezondheid naar geslacht, leeftijd en inkomen 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM

  • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

 

Ervaren gezondheid naar inkomen en geslacht totaal

Sla de grafiek (Zeer) goed ervaren gezondheid naar inkomen en geslacht totaal 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM

  • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

Meer (zeer) goed ervaren gezondheid bij hogere inkomensklassen

De grafiek presenteert cijfers over (zeer) goed ervaren gezondheid naar inkomensklassen over 2020. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil).

Het percentage mensen dat zijn gezondheid als (zeer) goed ervaart neemt toe als de inkomensklasse hoger wordt. In de groep met de hoogste inkomens ervaren meer mensen de eigen gezondheid als (zeer) goed ten opzichte van mensen in de laagste inkomensklasse, dit geldt ook voor mannen en vrouwen afzonderlijk. Zo geven mannen en vrouwen van 45 jaar en ouder in de hoogste inkomensklasse anderhalf keer vaker aan de eigen gezondheid als (zeer) goed  te ervaren ten opzichte van mannen en vrouwen van de zelfde leeftijd in de laagste inkomensklasse. 


Meer (zeer) goed ervaren gezondheid bij betaald werk 

De grafiek presenteert cijfers over 2020 over (zeer) goed ervaren gezondheid naar werksituatie. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil). (Zeer) goed ervaren gezondheid komt het meest voor bij mensen met betaald werk. Dit geldt voor alle leeftijden en ook voor mannen en vrouwen afzonderlijk. Zo ervaart 91,2% van de mannen in de leeftijd van 25 tot en met 44 jaar met betaald werk zijn eigen gezondheid als (zeer) goed tegen 68,1% van de mannen in dezelfde leeftijdsgroep zonder betaald werk.

  • M. van der Noordt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C. Zomer (RIVM)