Personen met (zeer) goede ervaren gezondheid

Sla de grafiek Personen met (zeer) goede ervaren gezondheid 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: EU Europese unie (Europese unie)-SILC, Eurostat, 2023

  • De volgorde is gebaseerd op het totaal (mannen en vrouwen samen)
  • De figuur is gebaseerd op de indicator hlth_silc_01 'Self-perceived health' (personen die hun gezondheid als goed of zeer goed ervaren)

Nederlanders voelen zich gezonder dan meeste andere Europeanen

Nederlandse mannen en vrouwen ervaren hun gezondheid vaker als (zeer) goed dan gemiddeld in de EU Europese unie (Europese unie). Een groot deel van de Nederlanders vindt zichzelf dus gezond. In alle EU-landen rapporteren mannen een betere gezondheid dan vrouwen, behalve in Ierland. In de 'nieuwe' EU-lidstaten wordt een minder goede gezondheid gerapporteerd dan in de 'oude' EU15 De 15 landen die vóór 1 april 2004 de Europese Unie vormden: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden. (De 15 landen die vóór 1 april 2004 de Europese Unie vormden: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden.). Dit weerspiegelt de grotere ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). (De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) in deze landen.

Nederlandse en Europese bronnen verschillen soms

De internationale cijfers (inclusief Nederland) van Eurostat zijn afkomstig van de European Statistics of Income and Living Conditions (EU-SILC) survey en de Nederlandse cijfers naar leeftijd en geslacht zijn afkomstig van de Gezondheidsenquête van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). De vraagstelling in de Gezondheidsenquête en de EU-SILC vragenlijsten is gelijk, maar beide vragenlijsten zijn afgenomen bij een andere steekproef (Gezondheidsenquête: hele bevolking; EU-SILC: personen van 16 jaar en ouder). Het percentage Nederlanders met een (zeer) goed ervaren gezondheid is daarom in beide bronnen verschillend.