Personen met (zeer) goede ervaren gezondheid

Sla de grafiek Personen met (zeer) goede ervaren gezondheid 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: EU Europese unie (Europese unie)-SILC, Eurostat, 2023

  • De volgorde is gebaseerd op het totaal (mannen en vrouwen samen)
  • De figuur is gebaseerd op de indicator hlth_silc_01 'Self-perceived health' (personen die hun gezondheid als goed of zeer goed ervaren)

Nederlanders voelen zich gezonder dan meeste andere Europeanen

Nederlandse mannen en vrouwen ervaren hun gezondheid vaker als (zeer) goed dan gemiddeld in de EU Europese unie (Europese unie). Een groot deel van de Nederlanders vindt zichzelf dus gezond. In alle EU-landen rapporteren mannen een betere gezondheid dan vrouwen, behalve in Ierland. In de 'nieuwe' EU-lidstaten wordt een minder goede gezondheid gerapporteerd dan in de 'oude' EU15 De 15 landen die vóór 1 april 2004 de Europese Unie vormden: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden. (De 15 landen die vóór 1 april 2004 de Europese Unie vormden: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden.). Dit weerspiegelt de grotere ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). (De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) in deze landen.

Nederlandse en Europese bronnen verschillen soms

De internationale cijfers (inclusief Nederland) van Eurostat zijn afkomstig van de European Statistics of Income and Living Conditions (EU-SILC) survey en de Nederlandse cijfers naar leeftijd en geslacht zijn afkomstig van de Gezondheidsenquête van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). De vraagstelling in de Gezondheidsenquête en de EU-SILC vragenlijsten is gelijk, maar beide vragenlijsten zijn afgenomen bij een andere steekproef (Gezondheidsenquête: hele bevolking; EU-SILC: personen van 16 jaar en ouder). Het percentage Nederlanders met een (zeer) goed ervaren gezondheid is daarom in beide bronnen verschillend.

Mogelijke verklaringen voor internationale verschillen

Behalve verschillen in de gezondheid van de bevolking zijn er ook andere factoren van invloed op verschillen tussen landen. Naast problemen met vraagstandaardisatie kunnen taalgebruik en culturele verschillen tussen landen de interpretatie van en antwoorden op de vraag over zelfgerapporteerde gezondheidsmaten beïnvloeden (Sen 2002Sen, A, Health: perception versus observation. (2002); Börsch-Supan et al. 2005Börsch-Supan, A., Hank, K., Jürges, H., A new comprehensive and international view on ageing: Introducing the ‘Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe’ (2005)). Bovendien wordt de geïnstitutionaliseerde bevolking (zoals ouderen in verpleeghuizen die over het algemeen meer gezondheidsproblemen hebben dan gemiddeld)  uitgesloten van de EU-SILC-studiesteekproef. Dit zou kunnen resulteren in een overschatting van de eigen gezondheid in landen met een hoog percentage geïnstitutionaliseerde mensen in vergelijking met landen met een laag percentage. Tot slot zijn de gegevens van Eurostat niet gestandaardiseerd naar leeftijd. Dit bemoeilijkt het vergelijken van landen met een andere leeftijdsopbouw van de bevolking. Dit is met name het geval bij gezondheidsmaten waarbij leeftijd een rol speelt, zoals ervaren gezondheid.


Scholieren met zeer goede ervaren gezondheid

Sla de grafiek Scholieren met zeer goede ervaren gezondheid 2021/2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) Study, 2023 (2021/22 international HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children) survey)

  • De volgorde is gebaseerd op het ongewogen totaal (jongens en meisjes samen)
  • De figuur is gebaseerd op de indicator 'Self-rated health' (jongeren die hun gezondheid als  zeer goed (excellent) ervaren)
  • * HBSC-gemiddelde: het gemiddelde van alle landen die deelnemen aan de HBSC-studie. In de grafiek zijn hiervan alleen de EU Europese unie (Europese unie)-landen, plus Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (VK) gepresenteerd.

Nederlandse 15-jarigen ervaren gezondheid minder vaak als zeer goed

Nederlandse 15-jarigen scoren onder het HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-gemiddelde wat betreft de ervaren gezondheid. Het gaat hier om het waarderen van de eigen gezondheid als zeer goed (in het Engels 'excellent'). In Bulgarije, Cyprus en Kroatië zegt het grootste aandeel van de 15-jarigen een zeer goede gezondheid te hebben. In Polen, Letland en Wales (Verenigd Koninkrijk) het kleinste aandeel. In alle landen zeggen jongens vaker een zeer goede gezondheid te hebben dan meisjes. Dit verschil is significant (HBSC-studie, 2023).
Zie ook : Kwaliteit van leven | Internationaal en Mentale gezondheid | Internationaal